Skip to content Skip to footer

Hasta hakları arasında bilgilenme hakkı önemli bir tutar. Hastaya gereksinim duyduğu bilgileri vermek, sağlık çalışanlarının diledikleri taktirde gösterecekleri bir lütuf değil, hukuki bir görevdir. Hastanın bilgilenme hakkını üç farklı kategoride ele alabiliriz. Bunlardan ilki: sunulan sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştıracak, hizmeti verecek kişi ve kurumu tanımasına yardımcı olacak bilgileri edinmesidir. Diğeri; hastalığı ve hastanın kendisi tarafından uygulanacak olan tedavisi hakkında merak ettiği sorularının yanıtlanmasıdır. Sonuncusu ise, hastaya hekim veya sağlık çalışanları tarafından uygulanacak olan tıbbi girişimler, vücut bütünlüğüne müdahale gerektiren tanı veya tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılıp onamının alınmasıdır. Bu yazımızda ilk kategorideki bilgilenme hakkından söz edeceğiz. Diğer iki konuyu ise farklı yazılarımızda inceleyeceğiz.

Hasta olarak bir hekime veya sağlık kurumuna başvurduğunuzda gerçekten doğru kişi veya yerde olup olmadığınıza karar verebilmeniz için başvurduğunuz kişi veya kurum hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaç hissedersiniz