Skip to content Skip to footer

Avrupa Komisyonu 2008 Türkiye ilerleme raporunun hazırlanması sürecinde Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının çalıştıkları alanlarla ilgili olarak sorunları, çözüm önerilerini ve geçen yıl içinde kaydedilen ilerlemeleri sundukları toplantıya Pozitif Yaşam Derneğini temsilen Murat Yüksel katıldı. 24-26 Haziran tarihlerinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nda yapılan toplantıda Türkiye’deki HIV/AIDS ile ilgili sorunlar ilk gün tartışıldı.

Toplantı öncesinde Türkiye’deki HIV/AIDS alanındaki mevcut durumu ayrıntılı bir şekilde inceleyen bir rapor hazırlandı ve toplantıda sunuldu.  Şimdiye dek Türkiye’de yürütlen HIV/AIDS önleme, bakım ve destek programları hakkında bilgi verildi. Ülkelerin HIV/AIDS’e ilişkin etkili ve işlevsel bir yanıt vermeleri için zaruri olarak kabul edilen üst-yapıya ilişkin olarak PYD’nin görüşleri aktarılarak, Ulusal AIDS Komisyonu’nun yapısı ve etkinliği hakkında Komisyona bilgi sunuldu. HIV testlerinin yapılması, zorunlu test uygulamaları, test sonuçlarının açıklanması ve Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezlerinin mevcut durumu değinilen konulardan bir diğeriydi. HIV’le yaşayan kişilerin tedaviye erişim, sosyal güvenlik, gizlilik ve mahremiyetin korunması, eğitim, istihdam ve barınma gibi alanlarda karşılaştıkları sorunlar ve insan hakları ihlallerine ilişkin PYD’nin hazırlamış olduğu raporların özeti Komisyon üyeleriyle paylaşıldı. HIV/AIDS açısından yüksek risk grupları içinde değerlendirilen eşcinsellerin, travesti ve transseksüellerin, seks işçilerinin ve damar içi madde kullanıcılarının sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının Türkiye’deki HIV/AIDS önleme programlarının başarısını ne yönde etkilediği de tartışılan konulardan biri oldu. Türkiye’de HIV/AIDS alanında yaşanan sorunlar mevcut  yasal mevzuat içerisinde değerlendirilerek, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası insan hakları sözleşmeleri ve anlaşmalarının HIV’le yaşayan kişileri insan hakları ihlallerine karşı koruma gücü ve bu sözleşmelerin uygulama sorunları da dile getirildi

Toplantıda Türkiye’deki HIV/AIDS İzleme ve değerlendirme sistemin mevcut durumu da Komisyon Üyelerinin özellikle ilgilendiği konulardan biri oldu.

Toplantının çıktısı olarak 2008 Türkiye İlerleme Raporunda, ilk kez HIV/AIDS alanındaki mevcut durumun ve çözüm önerilerinin de yer alması söz konusu. Bu konuda ilerleme kaydedilmesi için Hükümetten taleplerde bulunulması ve bundan sonraki her ilerleme raporunda konuyla ilişkili gelişmelere yer verilmesi, PYD’nin yaptığı savunuculuk çalışmaları için önemli bir başarıya işaret edecektir. Bundan sonra, Avrupa Komisyonunun koyduğu kriterler ve Hükümetten talep edilenlerin yapılacak savunuculuk çalışmalarının çerçevesini belirlemek ve sorunların çözümlerinin takibini yapmakta PYD’ye önemli faydalar sağlayacaktır.