Skip to content Skip to footer

KONFERANSIN GENEL ÖZETİ

17. Uluslar arası AIDS Konferansı bu yıl 3-8 Ağustos tarihlerinde Meksika’nın başkenti Mexico City’ de yapıldı. Konferansa dünyanın çeşitli ülkelerinden doktorlar, bilim adamları, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları, uluslar arası organizasyonlar ve ilaç firmaları olmak üzere toplam 22 bin kişi katıldı.

Konferansın genel olarak ilk mesajı “Küresel Hareket, Şimdi!” olurken HIV/AIDS i durdurmak için ben ne yapabilirim? Sorusu IAS (Uluslar arası AIDS Organizasyonu) başkanı Pedro Cahn tarfından açılış konuşmasında katımcılara yöneltildi.

Pozitif Yaşam Derneği temsilcilerinin de Türkiye adına katıldığı konferansa yönelik izlenimlerini bu ay için aşağıdaki gibi genel olarak özetledik.

Universal Action Now! “Küresel Hareket, Şimdi!” sloganı konferansın ilk mesajı olurken; HIV/AIDS ile ilgili olan insan hakları, cinsiyet/cinsel yönelim farklılıkları ve sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi gibi konular ilk günün dikkat çeken başlıkları oldu.

Açılış konuşmalarında özellikle HIV/AIDS alanında evrensel hareket başlatmak için birlikte çalışma ve ayrımcılığın, dışlanmanın ve homofobinin son bulması mesajları verildi.

Bir diğer altı çizilen en önemli konusu, şimdiye kadar HIV/AIDS alanında verilen sözlerin ne kadar yerine getirildiğinin HIV/AIDS uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve Evrensel Hedeflere ulaşılması yolunda 2010 yılına kadar takip edilmesi gereken yollar oldu.

Gün boyunca devam eden panellerde araştırmacılar, halk sağlığı uzmanları ve sivil toplum liderleri tedavi ve önleme programlarının ilerleme seviyeleri ve tedaviye evrensel erişimin sağlanması ve sürdürülebilirliği hedeflerinin önünde yer alan bariyerlerin giderilmesi üzerine sunumlar yaptılar.

Konferansta 3. Günün dikkati çeken en önemli konusu HIV Önleme Stratejileri ve HIV önlemeye yönelik çok uçlu yaklaşımlara artan eğilimler oldu. HIV Önleme Panellerinde en önemli konulardan biri de düzenli anti retroviral kullanımının HIV Pozitif kişilerin kaliteli bir hayat sürmesini sağlamasının yanı sıra, düzenli ilaç kullanımının HIV/AIDS’i önleme çalışmalarında prezervatif kadar etkisi olduğu vurgulandı. Tedaviyi alan HIV Pozitif kişinin virüsü bir başka kişiye cinsel yolla bulaştırma riskini azaltıyor olması, özellikle ayrımcılık ve dışlanmayı azaltacağı için HIV ile yaşayan kişiler ve bu alanda çalışanlar için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Konferansın 4. gününde araştırmacılar ve konuşmacılar HIV’ in kesin tedavisinin bulunması, HIV/AIDS ile yaşayan çocukların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara başlanmasının önemi ve seks işçilerinin varlığının görmezden gelinmesine son verilmesi yönünde sunumlar yaptılar ve mesajlarını bu yönde verdiler.

Uzmanlar aynı zamanda, sağlık çalışanlarının sayı olarak yetersizliğinin hem HIV/AIDS alanındaki hedeflere ulaşmada, hem de HIV/AIDS’ e yönelik birleşik bir yanıt verilmesinde engel teşkil ettiğinin altını çizdi. Uzmanların özellikle vurguladığı bir başka konu ise, sağlık sistemlerinin geliştirilmesinde, HIV ile yaşayan kişilerin planlama ve tedarik bakımları konusunda genişlemekte olan bir rollerinin bulunması idi.