Skip to content Skip to footer

22 – 25 Ocak 2009 tarihinde Brüksel’de düzenlenen European AIDS Treatment Group (Avrupa AIDS Tedavi Grubu)’un altında çalışan European Community Advisory Board (Avrupa Toplumsal Danışma Kurulu)’un her ay düzenlediği ve bu ayki toplantısına uzun zamandır aralarında görmeyi istedikleri toplantılarına Türkiye’den Pozitif Yaşam Derneği’ni  (PYD) davet ettiler. PYD’yi temsilen aramızdan Dr. Müge Çevik bu toplantıya katıldı.

Avrupa Toplumsal Danışma Kurulu genel olarak ilaç firmaları ile ilişkiler, HIV ve ko enfeksiyon ile ilgili ilaç çalışmalarının kontrol edilmesi, ilaca ihtiyacı olan ülkelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ilaç gereksinimlerinin sağlanması için gerekli mercilere ulaşılması ve ayrıca yapılan ilaç çalışmaları insanlar üzerinde denenmeden toplum açısından ve de tabii ki HIV ile yaşayan bireyler açısından uygunluğunun değerlendirilmesi konularında çalışmalar sürdürmektedir

oplantının ana teması HIV ve HBV ko-enfeksiyonu idi.  Ko-enfeksiyon sırasında kullanılan ilaçlar ve bunların yan etkileri üzerine konuşuldu. Bunun yanında ilaç firmalarından HIV ve HBV ko-enfeksiyonu ile ilgili ilaç çalışması yapmakta olan Roche firması davet edildi. Çalışmanın aşamaları anlatıldı ve bu konu ile ilgili olarak tartışma yapıldı.

Kurulun bu seneki amaçlarından en önemlisi HIV ile ilgilenen ilaç firmalarının Hepatit B ile ko-enfekte hastaları da göz önüne alarak ilaç geliştirmelerine ve bunun yanında Hepatit B ile ilgilenen ilaç firmalarının ise HIV i de göz önüne almaları adına tüm ilaç firmaları ile görüşmeler yapılması ve buna istinaden de tüm bu konuda çalışan ilaç firmalarının bu iki enfeksiyonu ortak olarak ele almaları gerektiğini ön plana çıkartmaktır.

PYD olarak Türkiye’deki durumu ve mevcut ilaçları içeren bir dosya hazırlayıp kurula sunmayı ve şuanda dirençli hastaların gereksinimi olduğu bazı ilaçların Türkiye’ye gelmesi için çalışmalara başlayacağız.

Toplantı sırasında Türkiye’nin de bu grupta bulunmasının çok önemli olduğunu ve bu konuda aktif olarak çalışacağını düşündükleri PYD’nin orada bulunmasından guru duyduklarını ifade ettiler.

Bundan sonraki toplantılarına da elimizden geldiğince katılacak ve Türkiye’nin yaşadığı sorunlara bir nebze de olsa çözüm bulma yönünde çalışmalarda bulunacağız.