Skip to content Skip to footer

Antiretrovirallerin(ART) kullanımı ve tedavi protokolleri HIV/AIDS çalışmalarında önemli yer kaplıyor. Bu anlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün Dolutegravir(DTG) kullanımına dair yayınladığı rehberlerin etkinliğini değerlendiren araştırmalar AIDS2018’de paylaşılıyor. Öğleden sonra gerçekleşen ilk oturumda özellikle üreme çağındaki kadınların ART kullanımı esas gündemi oluşturdu. Tüm araştırmalar sonucunda vurgulanan en önemli nokta öncesinde DTG almış olmanın yenidoğanda soruna yol açma ihtimali bulunsa da mevcut avantajlarından ötürü hamile kalmayı düşünmeyen kadınların uygun kontraseptif ile beraber DTG kullanabileceği ancak hamile kalmanın düşünülmesi durumunda hızlı bir biçimde hekime başvurarak kullanılan ART’nin değiştirilmesi gerektiği yönünde oldu.

Katılımcı Ali İhsan Cengiz