Skip to content Skip to footer

2020 yılı için konulan 90-90-90 hedeflerine ulaşmak ve HIV virüsünü tamamıyla elimine etmek için risk altındaki gruplara ulaşmak büyük önem taşıyor. Bu anlamda AIDS2018’de bu konu hakkında önemli oturumlar gerçekleştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütünün düzenleyicisi olduğu sabah oturumlarında trans bireyler, ilaç enjekte eden bireyler ve sex işçilerinde HIV yayılımını engellemek adına yapılması gerekenler, iyi uygulama örnekleri ve DSÖ politikaları konuşuldu. HIV anlamında risk altında olan gruplardaki bireyler çok ayrı şekilde ayrımcılığa maruz kalıyor. Oturumlarda vurgulanan en önemli mesaj HIV riskiyle ilişkili davranışların kriminalize edilmemesi ve kapsayıcı sağlık hizmetlerine yönelik politikalar edilmesi oldu.