Skip to content Skip to footer

Washington’da yapılan 2008 ICAAC/IDSA (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy / Infectious Diseases Society of America) Konferansı’nda İrlanda’dan poster sunumu ile konferansa katılan bir araştırma sonucunda anneden bebeğe HIV geçişi ile ilgili olarak normalde doğum sonrası 6 hafta süren profilaktif tedavinin 4 haftaya düşürülebileceği açıklandı. Araştırmacılar verilerin retrospektif olarak gözden geçirilmesine neden olarak Amerikan tedavi algoritmalarında 6 haftalık profilaktif tedavi konusunda kesin kanıt olmamasını gösterdiler. İrlanda Anneden Bebeğe Geçişi Önleme Programı Ocak 1999-Aralık 2007 döneminde 868 kadının hamileliğini gözlemledi. Bebeğin enfekte olma riskine bağlı olarak HIV ile karşılaşan bebeklere iki türlü değişik tedavi uygulandı: monoterapi olarak bilinen Retrovir (zidovudine, AZT) veya Retrovir + Viramune (nevirapin) + Epivir (lamivudine, 3TC) üçlü kombinasyonu Annenin tedaviye devam etmemesi,  kontrolsüz viral yük, doğum sırasında meydana gelen  kanamaya maruz kalma ve terapinin kısa  sürmesi (< 4 HAFTA) gibi etkenler bulaş riskleri olarak değerlendirildi.

Takip edilemeyen, taşınan ya da ölen yenidoğanlar dışında araştırmacıların doğruladığı sayı 835 olarak değerlendirildi. Tüm çocuklar 4 hafta süren tedaviye tabi tutuldu. Araştırma sonucu Anneden Bebeğe Geçiş oranı %1 olarak tespit edildi ve bu oranın Anneden Bebeğe Geçişte dünya çapında kabul edilen standartlardan daha aşağıda olduğu da tespit edilmiş oldu. Araştırmacılar çalışma sonuçlarının çeşitli avantajlarını vurguladılar. Bunlardan ilki, bir yenidoğanda tedavi süresinin kısaltılması aynı zamanda yenidoğanda oluşabilecek tedaviye bağlı toksisiteyi de azaltacaktır. Bu kısaltılmış tedavi aynı zamanda yeni doğanların tedaviye başlaması ile ilgili karar verme durumunda olan aileler için de daha cazip bir seçenek olmaktadır. Son olarak da kısaltılmış tedavi ile tedaviye devamlılık ve uyum artacaktır ve eski tedaviye oranla sağlık harcamaları da azalacaktır. Her ne kadar sonuçlar umut verici olsa da bu çalışma retrospektif olarak yapılmıştır ve prospektif çalışma sonuçları daha güvenilir veriler sağlayacaktır. Bu çalışma sonuçları Amerikan tedavi algoritmalarında değişiklik için yeterli olmasa da en azından bu alanda prospektif çalışmalar için ikna edici olacaktır. Tedavinin etkinliği korunarak süresinin 1/3 oranında kısaltılması yenidoğan HIV enfeksiyonlarının önlenmesinde ileriye doğru atılmış bir adımdır. Çeviri: Işıl MONKUL