Skip to content Skip to footer

AIDS 2018 4. Gününde!

Sabah 7 oturumları ile başlayan sabah oturumlarında oldukça önemli konulara değinildi. HIV ile yaşayan pediatrik(çocuklar ve genç ergen) bireylere ulaşmak üzerine yapılan oturumdan bazı önemli noktalar:

-HIV tanı, tedavi stratejileri çoğunlukla erişkinleri hedefliyor ve bu durum çocukların gözdem kaçmasına sebep oluyor. Bunda etkili olan sebeplerden birisi HIV ile yaşayan çocukların sayısının erişkinlere oranla az olması ve ulaşmanın zor olması.

-Elizabeth Gayser Pediatrik AIDS Vakfı’nın Afrika ve Hindistan’da yaptığı test kampanyasında yaptıkları farklı yaklaşımların etkinliği tartışılarak öneriler belirtildi. En dikkat çeken yaklaşım hastane kayıtlarında HIV tanısı almış ve AIDS ilişkili sebeplerle ölmüş kişilerin çocuklarına ulaşmak olmuş. Burada gizlilik ve insan hakları perspektifini çiğnememek adına belirli önlemler alınmış ve ardından indeks testi de denilen bir ilerleme ile oldukça fazla sayıda çocuğa ulaşılabilmiş.

-Dünyada her yıl yeni HIV tanısı alan bireyler arasında erişkinlerin sayısı azalırken tersine çocukların ve ergenlerin oranı artıyor. Aynı durum Türkiye’de çok daha radikal biçimde gözleniyor. Bu anlamda genç dostu sağlık hizmetleri kurgulanması ve kapsayıcı cinsel sağlık hizmetlerini içermesi oldukça önemli. Bu konuda üniversite öğrencileri üniversitelerinin sosyal birimlerinde bu hizmetlerin sağlanması yönünde yerel savunuculuk yaparak önemli etkilere yol açabilirler.

-Son olarak dün gerçekleşen bir oturumdan heyecan verici bir veriyi öne çıkaralım : HIV ile yaşayan bireylere yönelik önemli damgalanma sebeplerinden biri olan çocuklarına HIV geçişine sebep olacakları konferansın birçok farklı oturumunda konuşuldu. Dikkat çekici olan paylaşım ise Angola’da 2005, Nijerya’da 2001’den beri anneden çocuğa HIV geçişinin rastlanmamış olması. Damgalanmaya karşı en güçlü ve kolay mücadele yöntemlerinden birisi de doğru bilgiyi yaygınlaştırmaktır.