Skip to content Skip to footer

*Toplantı, UNICEF ve UNOPA (Romanya’daki HIV/AIDS ile yaşayanlar için kurulmuş bir birlik)  işbirliği ile Bükreş’teki UN HOUSE’ da gerçekleşti.

*Yerel katılımcılar  UNAİDS,UNOPA,UNICEF temsilcileri ile 12- 23 yaş arasında HIV/AIDS ile yaşayan  gençlerin oluşturduğu sivil toplum örgüt temsilcileriydi.

Yerel STK’dan katılan 40 kadar temsilcinin tümü 12-24 yaş grubundandı.

* Uluslararası temsilciler Türkiye (Pozitif yaşam Derneği), Hollanda(Young Positives,The Netherlands),Hırvatistan ve Tunus’tan Y-Peer Network temsilcileri katıldı.

*Toplantı dili Romence olmakla birlikte uluslararası yabancı temsilcilere simültane tercüme yapıldı.

*Toplantının konusu genç HIV pozitiflerin sosyo-profesyonel yaşama geçişte karşılaştıkları zorluklar (Dışlanma ve Ayrımcılık) ile bu konularda alınması gereken önlemler ve bu yas grubu HIV ile yaşayanların efektif bir şekilde sosyo-profesyonel yaşama entegrasyonu olarak özetlenebilir.

*Romanya’da 90’lı yılların başında binlerce yeni doğmuş bebek/çocuk/ genç kan nakli yoluyla/sterilize edilmemiş aşı ve iğne yoluyla HIV ile enfekte olmuştur.

2006 tarihi itibariyle kayıtlı 30.000 HIV/AIDS kişinin yaklaşık 10.000 kadarı 24 yaş altındadır.

Yıllar geçtikçe toplumdan dışlanan bu çocuklar zihinsel özürlülerle birlikte özel sınıflarda eğitim almak zorunda kalmışlardır.Özellikle küçük şehirlerde yaşayan HIV+ gençlerin deşifre olması uzun zaman almamış ve birçok aile yasadıkları şehirlerden taşınmak zorunda kalmışlardır.

1980-1990’lı yıllarda doğan bu çocuklar artık yetişkin olmuş ve çalışma hayatına başlamaya hazırlar ancak ellerindeki  diploma bile onları teşhir eder mahiyette.Bir çok genç devletin HIV+ kişilere verdiği emeklilik hakkını bir ödül olarak değerlendirip, 18 yaşında iş hayatlarına başlamadan emekli olmayı tercih ediyorlar.Birçok gençte kendini yetersiz bilgisiz ve çalışamaz olarak görüp part-time işleri tercih ediyorlar.Genel olarak tüm gençler çalışmaya güçlerinin olmadığına inanıyorlar.

Aralarından bir grup genç ve aileleri, kendilerini  “fighters” (savaşçılar) olarak tanımlıyor ve genç HIV+’lerin sosyal hayata katılımlarının artması damgalanma ve ayrımcılığın azaltılması için çalışmalar yapıyorlar.

*HIV+ taşıyıcıları belirli meslek gruplarında yer alamıyorlar (Güvenlik, polis, asker, denizci, pilot, kuaför, manikür, pedikür vs)

*PYD’yi tanıtan ve ülkemizin genel durumunu özetleyen 2 sunum gerçekleştirildi.

*Yerel ve uluslararası gruplar çeşitli workshoplarla fikir alışverişinde bulundular.

*Türkiye’de de ilerleyen günlerde HIV+ ile yaşayan bebek ve gençlerin karşılaşabileceği zorluklar gözlemlendi.