Skip to content Skip to footer

UNHCR( Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) tarafından organize edilen ve 02-04 temmuz 2007 tarihleri arasında Varşova’da 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Mülteciler ve Uluslar arası göçe zorlanmış kişiler HIV/AIDS koruma  ve programlama konulu Avrupa Bölge çalıştayında Türkiye’yi Sağlık Bakanlığı, UNHCR,UNAIDS ve SGDM(Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği) ile birlikte Pozitif Yaşam Derneği temsil etmiştir.Diğer ülkeler de benzer kurum ve kuruluşlar (UNESCO, UNDP, UNAIDS, UNHCR,Sağlık Bakanlıkları ve STK’lar) nezdinde katılım göstermişlerdir.

Toplantının amacı :

1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin çalışma alanına giren kişilerin HIV/AIDS olgusu sebebiyle damgalanma ve ayrımcılığa maruz bırakılmaması ve bu kişilerin zorunlu  teste tabi tutulmaması gerekliliği,

2. Sığınmacıların (yasal prosedürü tamamlanmamış mülteci adayı) hiv statüsünün, mülteci başvurusu önünde engel oluşturmaması ve üçüncü ülkelere kovulma sebebi olmaması

3. Sağlık hizmetlerinden, herhangi bir ayrıma maruz bırakılmadan tam olarak yararlandırılmaları,

4. Kişilerin sağlık durumları hakkındaki bilgilerin gizliliğinin korunması,

5.  Sığınmacı ve mültecilerin Ulusal AIDS kontrol programlarına dahil edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulmuş, ulusal ve uluslar arası boyutta kurumlar arası işbirliğinin kuvvetlendirilmesine karar verilmiştir.

Pozitif Yaşam Derneği  temsilcisi  Türkiye’de HIV/AIDS dışlanma ve ayrımcılık konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumda Hiv pozitif kişilerin uğradıkları hak ihlallerinden örnekler verilmiş, hak ihlallerinin nedenleri ve sonuçları açıklanmıştır.