Skip to content Skip to footer

3 aylık dönem içerisinde derneğimize 103 yeni tanı başvurmuş, 21 yeni tanının SGK kapsamına geçirilmesi sağlanmış, tedavi ve ilaca erişim sorunu çözülmüştür.

Bir hastanemizin talebi üzerine çocuk enfeksiyon servisinde yatan 5 yaşındaki bir çocuğun ilaçları dernek tarafından hasta yakını ve doktoruna iletildi.

SGK’sı olmayan 12 danışanın direnç testi, 9 danışanında RNA testlerinin yapılması sağlandı.

9 yabancı uyruklu HIV pozitif kişinin,s osyal güvence kapsamına kadar geçen sürede ilaçları dernek tarafından temin edildi.3 aylık süreçte 437 kişiye akran danışmanlığı verildi. İlaçlarını hatalı dozda kullanan bir arkadaşımızın doktoru ile görüşülerek doğru rejime dönmesi sağlandı .4 danışan psikologa yönlendirildi. 32 kez hastane ziyareti yapıldı.