Skip to content Skip to footer

EATG / ECAB:EATG (European AIDS Treatment Group) HIV alanında Avrupa’da ki  en güçlü Sivil Toplum Örgütüdür. European Community Advisory Board (ECAB) bu kuruluşun üç alt çalışma grubundan biridir. Avrupa Birliğinin sınırlarının da genişlemesi ile, EATG üyesi ülke sayısı 30 a ulaşmıştır, 90 dan fazla üyesi vardır ve üyelerinin % 57 si HIV ile yaşayan kişilerdir.

EATG/ECAB ;  özellikle HIV tedavisindeki yeni ilaçlar  ve mevcut tedavilere erişim konusunda tüm Avrupa  ülkelerinin beraberce hareket etmelerini amaçlayan bir organizasyondur.

EATG /ECAB yılda 5- 6 kez , Avrupa’nın farklı şehirlerinde; sadece üyelerin katıldığı, programı ve içeriği önceden duyurulan, tüm katılımcıların hazırlanarak katıldıkları toplantılar düzenlemektedir

Bu toplantılara;  HIV’in veya HIV ile beraber olan hastalıkların  (Hepatit B, Hepatit C, Tüberküloz vb) tedavisinde kullanılan ilaçları üreten firmalar da davet edilerek, sektörel durum gözden geçirilmektedir.

Ayrıca tedavi alanındaki son gelişmeler , mevcut ve/veya yeni çıkacak ilaçlarla ilgili son bilgiler, ilaçların Faz II ve Faz III çalışmalarının sonuçlar, aşılar, ülkelerdeki tedaviye ilişkin farklı sorunlar, tedavi stratejileri ve fiyatlandırma politikaları da tartışılmaktadır. EATG/ECAB toplantılarına Avrupa’daki  her ülkede HIV/AIDS alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasından,  ülkesini temsilen  sadece bir STK’nın temsilcisi kabul edilmekte, belirli bir deneme süresini takiben tam üye olmaktadır.

Pozitif Yaşam Derneği, EATG’nin tam üyesidir. Toplantılara ülkemiz adına katılmakta, HIV/AIDS alanında ülkemizdeki  sorunları ve Avrupa ülkelerinin deneyimlerini paylaşmaktadır.

Tedavi alanında ülkemizde mevcut olmayan antiretroviral ilaçlara erişimin sağlanması, direnç testlerinin yaygınlaşması ve dernekten hizmet alan HIV pozitiflerin EATG üyeleri ile tanışması 2007 yılı hedefleridir.

EATG nin  web adresi: http://www.eatg.org/