Skip to content Skip to footer

“Hakkında değil, kendisi ile konuş!!” sloganı ile 25-26 Mayıs 2012 tarihinde Yıldız Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde Yıldız Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü’nce düzenlenen Yaşayan Kütüphane etkinliği, derneğimizi temsilen Fatih Egelioğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere, toplum kesimlerince ön yargılara uğrayan bir çok konuyla ilgili “yaşayan kitap”ın yer aldığı etkinliğe ilgi yoğundu. Bu etkinliğin ilk düzenleyicilerinden olan Yıldız Üniversitesi, etkinliğin her yıl sürdürülmesi yönündeki kararlılığını yine ortaya koydu.

Etkinliğin ilk gününde 252 okuma gerçekleşirken, ikinci gününde daha yoğun bir ilgi görüldü ve 500 okumanın üzerine çıkıldı.

HIV + kitap ile görüşenlerin görüşme sonraki görüş ve tutumlarında görülen olumlu değişimin, bu olgunun aslında tam olarak bilinmediği veya yanlış bilindiği savını desteklediği söylenebilir. Özellikle, tedavinin olmadığı inancı ve  bulaşıcılık konusundaki yanlış ve yersiz korkuları aştıkları görülen okuyucular, katılımdaki amaca ulaşıldığının göstergesi oldular.  |  PYD Gönüllüsü, Fatih Egelioğlu