Skip to content Skip to footer

Yasama Derneği tarafından hazırlanan Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı tamamlanmıştır. Kitabın amacı sivil  toplum kuruluşları üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanun yapım ve denetim süreci hakkında bilgilendirerek katılımlarını sağlamaktır. Kitabın basılı halinden temin etmek için [email protected] adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

El kitabının STK’lar tarafından aktif olarak kullanılmasını, TBMM-STK diyalogunu geliştirerek kanun yapım ve denetim süreçlerine STK’ların daha etkin katılımını sağlamasını ve demokrasimizin gelişmesine katkı yapmasını diliyoruz.