Skip to content Skip to footer

Hükümet temsilcileri, Sivil Toplum Örgütleri ve Birleşmiş Milletler ajanslarından 300 kişinin bulunduğu toplantının ana teması “People on The Move – Yer değiştiren Bireyler” yani sığınmacılar, mülteciler, göçmenler, seks çalışanları gibi grupların HIV/AIDS epidemisindeki yeri ve bu hususta alınması gereken kararlar idi.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve  Sivil Toplum Kuruluşunu temsilen de Pozitif Yaşam Derneği katıldı. Türkiye tarihte ilk defa bu toplantıda temsil edilmiştir.

Toplantının ilk günü yapılan 4 panel ile bu konuda önümüze çıkan engeller ve bu engelleri aşmak için ne gibi adımlar atılması gerektiği tartışıldı ve bugün itibari ile bu çalıştayların raporu sunuldu.

Raporda geçen ve toplantıda bulunan tüm ülkelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve de Birleşmiş Milletler ajanslarının hem fikir olduğu bazı kararlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Ülkeler Ulusal AIDS Stratejik Planları, Bütçeleri içerisine toplantıda bahsedilen Yer Değiştiren bireyleri de eklemelidirler.
Ülkeler kendi HIV/AIDS epidemilerini net olarak tanımlamalı ve göçmen popülasyonunu/gereksinimlerini net olarak belirlemelidir.
Özellikle hareket halinde olan seks çalışanları ve erkeklerle seks yapan erkekler (ESE) ile ilgili olarak özel eylem planı oluşturulmalıdır.
Ülkeler, göçmen, sığınmacı ve mülteci çalışmalarına ve bu alanda çalışan organizasyonların gündemine HIV/AIDS’i de eklemelidirler.
Bu konuda hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve BM ajanslarının bir arada olduğu multisektörel bir çalışma planı hazırlamalıdır.
Sığınmacı, mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişi, yerleşmesi ve ikameti ile ilgili sınırlamaları olabildiğince azaltılmalıdır.
Ülkeye giriş yapan mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin HIV/AIDS ile ilgili teste, desteğe ve tedaviye ulaşımlarının önündeki engeller kaldırılmalı uygun tedavi ve destek hizmetlerine ulaşmaları sağlanmalıdır.
Herhangi bir sınırlandırma belirtmeyen ülkeler arasında dünyada 108 ülke bulunmaktadır ve bu ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Göçmen, sığınmacı ve mülteci alan ülkelerden biri olan Türkiye’nin de diğer ülkeler gibi ülkeye giriş yapan insanların genel sağlık hizmetine ve özellikle HIV/AIDS ile ilgili olarak sağlık hizmetine ulaşması için çalışmalara bu sene başlaması beklenmekte.

Toplantı sırasında UNAIDS Genel Direktörü Michel Sidibe konuşmasında HIV/AIDS alanında ilerleme sağlamak için bazı önerilerde bulundu ve ülkelerin alması gereken öncelikleri dile getirdi:

– HIV ile yaşayan insanların tedaviye ulaşımının sağlanması

– Tedavi klavuzlarının yeniden gözden geçirilmesi

– HIV/TB servislerinin entergasyonunun sağlanması

– HIV/AIDS tedavi masraflarının azaltılmasının sağlanması

– Korunma konusunda çalışmalarda bulunulması – Korunma programlarının, destek ve tedavi programları ile birlikte yapılması

– Damar içi ilaç kullanımı için koruma programları yapılması

– HIV/AIDS’in Cinsel Yolla Bulaşma yolunun olabildiğince azaltılması,

– İnsan Haklarının korunması ve desteklenmesi

– Hak temelli yaklaşım sağlanması

– HIV ile ilgili araştırmaların yapılması ve özellikle aşı çalışmalarına destek verilmesi,

– Ülke programına cinsiyet eşitliği kavramının eklenmesi

– Ülkeler içerisinde güçlü partnerlerle ( Hükümet, HIV + networklar, LGBTT organizasyonları, Seks çalışanları ile çalışan organizasyonları) bu konuda çalışılması

– Annneden bebeğe bulaşın en aza indirilmesinin sağlanması

– Tüm HIV ile yaşayanların tedaviye ulaşımının sağlanması

Bu bahsedilen konular UNAIDS’in eylem planı içerisinde yer almakta ve temsil edilen tüm ülkeler tarafından bu konular kabul edilmiş sayılmaktadır.