Skip to content Skip to footer

Projemiz iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi) ve UN Tema Grubu ve de PYD’nin (Pozitif Yaşam Derneği) desteği ile yapılmış olan anket çalışması idi. İkinci aşama ise TurkMSIC ve PYD’nin ortak çalışması olarak, Amerikan Konsolosluğu Gençlik Programından fon almış ve bu aşama projenin adından da anlaşılacağı gibi daha fazla savunuculuk aktivitelerine yönelmemiz ihtiyacını doğurmaktadır. Peki neyi savunuyoruz? Bunun için yazının geri kalanını okumaya davet ediyoruz sizleri;

Çalışmamızın ileriki hedefleri ise; HIV/AIDS yanıtını etkilemek, HIV + kişiler tarafından karşılaşılan damgalanma ve ayrımcılık hakkında farkındalığı arttırmak ve gelecekteki sağlık personeli önerilerimizle yeni programlar düzenleyerek ayrımcılık ve damgalanmayı azaltmaktır.

1. Aşama: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HIV/AIDS hakkın- da bilgi ve tutum araştırması çalışmasıTürkiye’de yapılan çalışmalar, HIV ile yaşayan kişilerin sağlık çalışanları tarafından ayrımcılığa maruz kaldıklarını göstermektedir ve HIV+ kişilerin karşılaştığı ayrımcılık durumlarının büyük çoğunluğu sağlık hizmetleri içinde görülmektedir.

Karşılaşılan bu ayrımcılığın nedenini araştırmak adına, bu araştırma Türkiye çapında çeşitli tıp fakültelerinde (22 Tıp fakültesi) okuyan 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin (toplam 2300) HIV/AIDS ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi ve fakültelerde verilen HIV/AIDS eğitimi konusunda genel durumun saptanması amacıyla yapılmıştır.

Bu çalışma sonrasında çıkan sonuçları sizlerle daha önceki bültenlerde paylaşmıştık ancak özet olarak verilmesi gerekirse Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencilerinin HIV/AIDS ile ilgili bilgi düzeyleri iyi olmasına rağmen, tutumları oldukça ayrımcı olarak bulunmuştur. Örnek vermek gerekirse, çoğu tıp fakültesi öğrencisi HIV’in dokunarak bulaşmayacağını bilmesine rağmen, %15inden fazlası HIV+ bir hasta kliniğe geldiğinde tokalaşmayacağını söylemektedir. (Daha ayrıntılı bilgi için bağlantıya geçebilirsiniz)

2. Aşama Tıp Fakültesi Öğrencilerindeki Tutumun düzeltilmesine yönelik Savunuculuk çalışması

Birinci aşama sayesinde görmüş olduğumuz mevcut durum geleceğin doktorları olan tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimleri sırasında pozitif tutum geliştiremediklerini, HIV+ hastalara yaklaşımlarında ve etik anlayışlarında eksiklikler olduğunu gördük. Bu amacla, anket çalışmasının yapılmış olduğu 22 üniversite arasından 11 üniversite seçerek daha da gerçekçi adımlar atmaya karar verdik.

Tıp eğitimi müfredatının HIV+ hastalara yaklaşım, etik anlayış ve ayrımcılık ve damgalanma karşıtı bir şekilde verilmesine yönelik olarak bu ikinci aşamaya başladık.

İlk olarak, Tıp Fakültesi öğrencileri arasında yapılacak olan Savunuculuk Kampanyası. Bu kampanya ile seçilen tıp fakültelerindeki öğrencilere ulaşarak, bu yapılan ayrımcılığa karşı durulması gerektiğini, daha iyi bir eğitim almalarına ve de hastalara karşı daha pozitif bir tutumla yaklaşılması gerektiği mesajları verilecek.

onrasında yapılacak seminerler sayesinde tıp fakültesi öğrencilerinin bu konu hakkında daha derin bilgilenmesi ve ilgilerinin çekilmesi sağlanacak. Oluşturulacak yerel savunuculuk grupları sayesinde (Doktorlar, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları, HIV + kişiler ile birlikte) mevcut olan tıp fakültesi müfredatının içerisine tıbbi bilgi dışında hasta gözünden hastalığa bakmayı sağlayacak belirli çalıştaylar konulması planlanıyor. Müfredatın değişmesi sayesinde ileride tıp fakültesine girecek olan doktor adaylarının da tutumlarının değiştirilmesi ve böylece şu anda karşılaşılan damgalanma ve ayrımcılık sorunlarının azalacağına inanıyoruz.

Seçilen 11 üniversite ve bunların bulunduğu iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Adana, Manisa ve Van olarak belirlenmiştir. Burada bulunan arkadaşların da desteklerini bekliyoruz.