Skip to content Skip to footer

Küresel Fon, tedavi almakta olan hastaların sayısının arttığını bildiriyor

Küresel Fon Gözlemcisi (KFG)

Aralık 2010 tarihine dek Küresel Fon tarafından desteklenen programlar, HIV ile yaşayan 3 milyon insana antiretroviral tedavi (ART) erişimi sağlamıştır. Küresel Fon tarafından bildirilen verilere göre, 2009 Aralık tarihi ile kıyaslandığında, bu sayıda yüzde20’lik bir artış olmuştur. Küresel Fon tarafından desteklenen programlar ile ayrıca, kısa süreli Doğrudan Gözlenen Tedavi (DGT) erişimi sağlanan insan sayısı yüzde 28 artarak 7,7 milyona ulaşmış ve ensektisit emdirilmiş cibinlik dağıtımı da yüzde 53 artış göstermiş ve 160 milyon cibinlik dağıtılmıştır. Sadece 2010’da 56 milyon cibinlik dağıtımı yapılmıştır. Tedavi alan sıtmalı olgular, 2009 yılında 108 milyon iken, 2010 yılında yüzde 77 artış ile 170 milyona ulaşmıştır.

Tüm bunların sonucunda, Küresel Fon, 6,5 milyon insanın hayatını kurtardığını ifade etmektedir. Her yıl, 4.400 ölüm önlenmektedir.

Küresel Fon’un çalışmaya başladığı 2002 yılından bu yana, fon tarafından desteklenen programlar, bir milyon gebe kadına, anneden bebeğe HIV bulaşmasını engellemek amacıyla antiretrovirallere tam doz erişim sağlamıştır. Bunun yanı sıra, AIDS nedeniyle öksüz ve yetim kalan çocuklara ve incinebilir çocuklara 5 milyon kez temel bakım ve destek hizmeti verilmiştir; 150 milyon HIV danışma ve test seansı yürütülmüş ve 27 milyar kondom dağıtılmıştır.

Kaynak: GFO Sayı 142: 17 Mart 2011

http://www.aidspan.org/gfo

Dış web sitelerinin bağlantıları, makalenin sayfaya yerleştirildiği tarihte geçerli olsa da, sürdürülmeyebilir.

Alıntı: http://www.egehaum.com/EGEHAUM_yayinlar/hiv_tedavi_bulteni_turkiye_agustos_2011.pdf Küresel Fon, AIDS ile mücadelede kullanılan uluslararası kaynakların beşte birini, tüberküloza karşı yürütülen mücadelede kullanılan uluslararası kaynakların yüzde 63’ünü ve sıtma ile mücadelede kullanılan uluslararası kaynakların da yüzde 60’ını karşıladığını ifade etmektedir.