Skip to content Skip to footer

HIV ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi’ kapsamında yaptığımız meclis ziyaretleri sırasında TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Sayın Cevdet Erdöl’ün daveti üzerine Sağlık Komisyonu üyelerine 1 Aralık Dünya AIDS Günü ile ilgili olarak bir sunum gerçekleştirdik. Dernek üyemiz, sosyolog Pınar Öktem tarafından yapılan sunumda komisyon üyeleri, Pozitif Yaşam Derneği’nin amacı, gerçekleştirdiği çalışmalar ve Türkiye’de HIV Pozitiflerin karşılaştıkları hak ihlalleri konusunda bilgilendirildi.

Komisyon üyelerine aktardığımız konular arasında ayrıca HIV/AIDS’in tıbbi boyutu, günümüzde tüm dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS ile ilgili gerek tedavi gerekse sosyal destek bakımından gelinen nokta, etiketleme ve ayrımcılık karşıtı terminoloji ve Dünya AIDS Günü’nün ve kırmızı kurdelenin anlamı yer aldı. Sunumda HIV pozitiflerin bebek sahibi olabilmeleri ile ilgili gelişmeler, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede görülen yeni HIV enfeksiyonu sayılarındaki artışın sebepleri, her bireyin rahatlıkla teste gidebileceği bir ortamın yaratılmasının önemi ve özellikle kadınların da içinde bulunduğu hassas grupların öncelikli durumu üzerinde duruldu. Sunumun önemli bir amacı da ‘HIV ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi’ kapsamında, HIV pozitiflerin ve yakınlarının sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri savunacak yeterlilikte yasal düzenlemeler yapılması gerekliliğini komisyon üyelerinin dikkatine sunmaktı. Bu kapsamda, milletvekillerinin konu hakkındaki yasama ve denetim mekanizmalarını kullanma yönünde neler yapabileceği konusu dile getirildi.

Sunumun ardından komisyon üyesi milletvekilleri ile komisyonun davetlisi olarak toplantıda bulunan enfeksiyon uzmanı hekimler de söz aldılar. Sağlık eski bakanı ve MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, kan bağışçılarını ve ilgili kurumları kan ürünlerinin düzenli takibi konusunda daha dikkatli olmaya çağırırken, HIV ile yaşayanlara yapılan kötü muamelelerin yanlış olduğunu belirtti. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise sosyal güvencesi bulunmayan HIV pozitiflerin masraflarının karşılanmasını da kapsayan, konu ile ilgili bir yasa tasarısı hazırlanması gerektiğini dile getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız da HIV/AIDS konusunun, özellikle de kondom kullanımının öneminin, riskli davranış gösteren gruplar kadar gençlere de, lise ve üniversitelerdeki eğitim kapsamına dahil edilerek anlatılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Toplantıya katılarak katkılarını sunan enfeksiyon uzmanı hekimler ise HIV pozitiflerin tedaviye uyumunun önemi ve bu konuda daha fazla çalışma yapılmasının gerekliliğini, ülkemizde gerek önlemeye yönelik gerekse bilimsel anlamda daha etkili çalışmalar yapabilmek için HIV ile yaşayanlar hakkında daha fazla istatistik veriye gereksinim duyulduğunu ve HIV/AIDS’in ölümcül değil kronik bir durum olduğu konusunda halkın daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

 Pınar Öktem/Pozitif Yaşam Derneği Üyesi