Skip to content Skip to footer

HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin doğru tedavi ve bakım ulaşmasının önünde duran engellerden belki de en önemlisi Stigma (Damgalama)’ dır. Stigma Index temel olarak HIV/AIDS ile yaşayan kişilerle yapılan bir anket çalışması.   Şu an dünya genelinde 50’den fazla ülkenin katılımıyla sürekli büyüyen bu kullanışlı araç, HIV’e bağlı damgalama ve ayrımcılığı her açıdan ele alarak somut bir kanıt oluşturuyor. Ülkemizde bu uygulama Pozitif Yaşam Derneği tarafından yürütülmektedir.