Skip to content Skip to footer

Bildiğiniz gibi derneğimizi 4 yıl önce HIV pozitifler, onların akraba ve yakınları, doktorlar ve aktivistler ile birlikte kurduk.

Derneğimizi kurarken belirlediğimiz pek çok hedef pek çok hayalimiz vardı. Bunlardan birçoğunu gerçekleştirdik, bazılarını ise henüz yapamadık.

Bugün geldiğimiz noktada işte bu değerlerimizi yenilemeye zorunluluğunu iyiden iyiye hissettik. Öncelikli hedeflerimizi, üyelik kriterleri ve ilkelerimizi, çalışma alanlarımızı ve ortak değerlerimizi sizlerle gözden geçirmek ve yenilemek istedik.

Kurumlar için Misyon – Vizyon anlamına gelen bu çalışmayı, 21 Mart Cumartesi günü saat 09:30’ta derneğimizde, profesyonel bir ekiple gerçekleştirdik. Konuya katkı verebilecek tüm paydaşlarımızı bu sürece aktif olarak katılmaya, fikir üretmeye, parçası olmaya davet ettik.

Çalışmanın çıktılarını bir sonraki bültenimizde paylaşacağız…