Skip to content Skip to footer

HIV ile yaşayan insanlar için çözülmesi gereken en büyük sorunlardan biri toplumda yanlış bilgi edinme, problemleri çözmeye çalışma yönteminin ve bütünleşmiş bir yaklaşımın eksikliği sonucundaki ayrımcılık ve tecrit edilme konusudur. Sadece tıbbi hizmetlere erişim konusundaki yetersizlik değil HIV ile yaşayan insanların üzerindeki psikolojik baskı da toplumda diğer vatandaşlarla eşit muamele görmeleri konusunda onlara zor anlar yaşatmaktadır. Bu toplumsal davranışın abartıldığı durumlar HIV ile enfekte olmuş insanların tıbbi yardım almamaları ve toplumda kendilerini saklamaları durumlarıyla sonlanabilir.

Türkiye’de HIV ile yaşayan insanlar için iletişim, izleme ve destek çerçevesinin temellerini atmak adına HIV ile yaşayan insanlar arasında gönüllü akran danışmanları oluşturmak, bu oluşturulan çerçeveyle, HIV ile yaşayan insanların fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak, daha fazla HIV ile yaşayan insanın sivil topluma katılımını ve HIV ile yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için devamlılığı olan bir gönüllülük sistemi kurmak amacıyla projemize başlamış bulunmaktayız.

Bu proje çerçevesinde en az 1 senedir HIV ile yaşayan, iyi iletişim becerisine sahip ve Pozitif Yaşam Derneği ile yakın ilişkileri bulunan kişiler arasından 10 kişi belirlenecek tir. Belirlenen bu HIV+ kişiler aldıkları eğitim sonrasında Pozitif Rehber olarak toplamda bir sene boyunca 50 HIV+ danışana destek hizmeti vereceklerdir. Projenin her aşamasında Pozitif Rehberlerimiz ve danışanlarımız her zaman olduğu gibi profesyonellerimiz tarafından desteklenecektir. Her Pozitif Rehber sorumlu olduğu kişilerle yüz yüze, telefonda ve e-posta yoluyla iletişim kuracaktır. Pozitif Rehberlerimiz danışanların problemlerini çözmeye çalışacak ya da onları ihtiyaçlarına göre tıbbi danışman, beslenme uzmanı, psikolog ya da hukuk danışmanına yönlendirecektir. Rehberler, hukuksal konularda da danışanlara bilgi verip, onları İnsan Hakları eğitimlerine ya da Dernek tarafından yapılan diğer ilgili eğitimlere katılmaları yönünde teşvik edecektir.

Bu projeden dolaylı olarak faydalanacak kişiler ise aşağıdaki gibidir:

· Türkiye’deki bütün HIV+’ler

· HIV ile yaşayanların aileleri, yakınları ve arkadaşları

· İleride HIV ile yaşayacak olan insanlar

· Risk grubunda olanlar

· Sağlık ve insan hakları konusunda çalışan STK’lar

Pozitif Yaşam Derneği HIV ile yaşayan insanları destekleyen ve hakları konusunda çalışan tek kurumdur. HIV ile yaşayan insanları danışman olmaları yönünde güçlendirmek, aralarında bir gönüllülük mekanizması kurmak, Pozitif Yaşam Derneği’ni güçlendirecek, dolayısıyla HIV ile yaşayan insanlar güçlendikçe Türkiye’de HIV/AIDS’e konusunda farkındalık artacaktır.