Skip to content Skip to footer

Sanat dünyasından 65 ünlünün katılımı ve desteğiyle gerçekleşen proje sonucunda çekilen fotoğraf ve ünlülerin yorumları, Kenan Bahadır Derre’nin sanat yönetmenliğinde özel bir defterde toplandı. 20 TL’den satışa sunulacak defterlerden elde edilecek gelir, Pozitif Yaşam Derneği’ne bağışlanarak, derneğin HIV/AIDS’e karşı bilinçlendirme çalışmaları için kullanılacak.

 Biliyoruz ki HIV değil Ayrımcılık öldürüyor…

Evet ayrımcılık, dışlama, yabancılaştırma, ötekileştirme ve yalnızlaştırma oyununa kanmayalım. Çünkü bu oyun eğlendirmiyor, öldürüyor. HIV/AIDS gerek dünyada gerekse Türkiye’de bilinçsizlik ve önyargılardan dolayı hep negatif yaklaşılan bir durumla karşı karşıyadır. HIV pozitifler en temel insan haklarından olan kişisel bilgilerin gizliliği, sağlık, eğitim ve çalışma hakkı gibi haklardan yararlanmakta pek çok zorluk hatta imkansızlıkla karşılaşmaktadır. Bu dışlanma ve ayrımcılığın sonucu olarak tedavilerini sürdüremeyen, sosyal çevrelerinden dışlanan, işlerinden atılan HIV pozitiflerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenceden yoksun olan pek çok HIV pozitif ise tedaviye erişememektedir. Mevcut ilaçlarla HIV pozitiflerin fiziksel olarak kaliteli bir ömür sürmesi mümkünken, HIV pozitifler toplumdaki önyargılar sebebiyle ruhsal açıdan sağlıklı olmakta güçlük çekmekte ve hatta kendisine uygulanan bu negatif tutum ve davranışlar sebebiyle tedavilerini devam ettirememekte ve yaşamlarını kaybetme noktasına gelebilmektedirler.Hayata Pozitif Bakalım…

Pozitif Negatif Yaklaşımlar 2009 Defteri derneğimiz de 100 tane bulunmaktadır. 20 Türk Lirası karşılığın da dernekten de alabilirsiniz.

Pozitif Yaşam Derneği