Skip to content Skip to footer

Nefret Suçları Yasa Platformu olarak 26 Ocak 2012 Perşembe günü Taxim Hill Hotel’de düzenlenecek olan “Nefret Suçları Yasa Kampanyası” basın toplantısına katılarak destek vermenizi rica ediyoruz.

Toplumda var olan ‘nefret suçları’ kavramı üzerine 43 Sivil Toplum Örgütünün bir araya gelmesiyle “Nefret Suçları Yasa Platformu” kuruldu. Platform, Nefret Suçları’nın insan haklarına ve hukuka dayalı bir şekilde ele alınabilmesi için, bir “Nefret Suçları Yasası”na ivedilikle ihtiyaç olduğuna işaret ediyor.

Platform, Nefret Suçlarının hem toplumda konuşulur hale gelmesini,  hem de konuyla ilgili bir yasa çıkarılmasını amaçlıyor. Platform “SEN DE BAŞKASIN! NEFRETME* ”sloganıyla bir kampanya düzenliyor.

26 Ocak 2012 Perşembe günü Taxim Hill Hotel’de gerçekleştirilecek olan basın toplantısında Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu önemli açıklamalarda bulunacak. Öte yandan kamuoyuna duyuracağımız Nefret Suçları Yasa Platformu İmza Kampanyası, kişiler ve kurumların katılımına açılacaktır.

Kolaylıklar,

Seçil Türkkan
Nefret Suçları Medya Direktörü

Tel        : 0538 744 02 06
e-mail  : [email protected]
web      : http://www.nefretme.net

http://www.facebook.com/NefretSucu
https://twitter.com/NefretSucu

Basın Toplantısı

Tarih   :  26 Ocak 2012 / PerşembeSaat    : 10.30 Kahve / ikram11.00 Basın Toplantısı11.00 Levent Şensever (Nefret Suçları Yasa Platformu)11.15

Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu

Yer      :  Taksim Hill Otel (Sıraselviler Cad. No:5 34437 Taksim / İstanbul (212- 334 8500)

Nefret Suçları Platformu Kimlerden Oluşuyor?Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Beyaz Güvercinler Girişimi, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Dersim Ermenileri İnanç ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Dikmen Deresi Kentsel Dönüşüm Mağdurları Dayanışma Derneği, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Edirne Roman Kültürünü Araştırma Derneği, Gençlik Gündemi Derneği, Engelliler.biz, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul Protestan Kiliseler Vakfı, Kadın Yazarlar Derneği, LGBTT Aileleri İstanbul Grubu (LİSTAG), Midyat Süryani Kültür Derneği, Mültecilerle Dayanışma Derneği, Özürlüler Vakfı, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Protestan Kiliseler Derneği, Roman Gençlik Derneği, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi, Savunma Avukatları Derneği, Sosyal Değişim Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Süryaniler.com, Toplumsal İnisiyatifi Oluşturma Derneği, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası İstanbul 1, 2, 3, 4 ve 5 No’lu Şubeler (TÜMBEL-SEN), Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Uluslararası Hrant Dink Vakfı.Kampanyanın hedefi nedir?Kampanyanın temel hedefi, Türkiye’de nefret suçlarına ilişkin bir yasal düzenlemenin gereğinin kamuoyu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine sokulmasıdır. Bu doğrultuda bir taslak yasa metni hazırlanarak, ilgili kamu kurumlarına sunulacaktır.Buna paralel olarak, medya, hukukçular, siyasi partiler, milletvekilleri ve ilgili bakanlıklar nezdinde bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir. Kamuoyunu aydınlatmaya yönelik seminerler, konferanslar, panellerin yanı sıra, çeşitli yayınlar ve bir imza kampanyası da planlanmaktadır.Niçin bir kampanya?Nefret Suçlarıyla mücadele çok boyutlu bir mesele olup, sorunun siyasi, toplumsal, kültürel ve psikolojik boyutları söz konusudur. Öte yandan nefret suçları vakaları çok sayıda olmasına karşın, bu konuda kamu kurumlarının veri toplamıyor ve eldeki bilgileri paylaşmıyor olmalarından kaynaklı olarak, bu tür suçların gerçek boyutu kamuoyu tarafından yeterince görülememektedir.Nefret suçlarına ilişkin yasal düzenlemeler konusunda Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve AGİT gibi kurumlar nezdinde birçok uluslararası sözleşmeye imza atarak, yüküm altına girmiş olmasına karşın, bu doğrultuda somut adım atılmamaktadır.Nefret suçlarına ilişkin yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiği birçok ülkede de izlendiği gibi, bu konuda sivil toplumun taleplerini yüksek sesle dile getirmesi ve bu doğrultuda bir basınç oluşturması son derece etkili olabilmektedir.

Bu nedenle insan hakları ve nefret suçları konusunda faaliyet yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, nefret suçlarına ilişkin yasal bir düzenleme konusunda bir kampanya düzenleme kararı aldı.