Skip to content Skip to footer

برای پیشگیری از عفونت های HIV و سایر عفونت های قابل انتقال از طریق روابط جنسی  بایستی در همه فعالیت های جنسی از کاندوم استفاده نمود. دو نوع کاندوم وجود دارد که عبارتند از کاندوم های ویژه آلت مردانه و کاندوم های واژینال.

استفاده از کاندوم های مردانه بسیار رایج است. در عمل دخول جنسی، آلت جنسی مردانه بلافاصله بعد از نعوظ در کاندوم قرار داده می شود و کاندوم به عنوان مانعی بین ترشحات جنسی دو طرف عمل می نماید.

1. تاریخ انقضاء روی بسته‌بندی کاندوم را بررسی کنید. کاندوم‌هایی که تاریخ انقضاء آن‌ها گذشته باشد نباید استفاده شوند.
2. بررسی کنید که بسته کاندوم سوراخ یا پاره نشده باشد.
3. مراقب باشید که بسته کاندوم را پاره نکنید. نباید سعی کنید که آن را با دندان یا ناخن‌ها باز کنید.
4. بررسی کنید که مواد روان کننده کافی بر روی کاندوم وجود داشته باشد.
5. با فشردن حلقه موجود در انتهای کاندوم بین انگشت شصت و انگشت اشاره، کاندوم را به درون مهبل خود فشار دهید. اطمینان حاصل کنید که حلقه داخلی به اندازه کافی در عمق قرار گرفته است.

6. حلقه خارجی را طوری در دهانه مهبل قرار دهید که اندام‌های تناسلی خارجی را بپوشاند.
7. در پایان مقاربت جنسی، کاندوم را از داخل مهبل بیرون بکشید، حلقه خارجی را طوری به دور خود بچرخانید که از ریختن مایع درون کاندوم جلوگیری شود.

8. کاندوم را طوری گره بزنید که اسپرم از آن سرریز نشده و به بیرون نریزد.
9. کاندوم را برای هرگونه پارگی یا آسیب بررسی کنید.
10. هرگز از کاندوم استفاده مجدد نکنید. کاندوم استفاده شده و گره زده شده را دور بیاندازید.

1. تاریخ انقضاء روی بسته‌بندی کاندوم را بررسی کنید. کاندوم‌هایی که تاریخ انقضاء آن‌ها گذشته باشد نباید استفاده شوند.
2.بررسی کنید که بسته کاندوم سوراخ یا پاره نشده باشد.
3. مراقب باشید که بسته کاندوم را پاره نکنید. نباید سعی کنید که آن را با دندان یا ناخن‌ها باز کنید.
4. بعد از آنکه کاندوم را از داخل بسته‌ خارج کردید، بررسی کنید که به کدام جهت آن لوله شده و پیچیده شده است.
5. هنگامی که آلت مردانه سخت شد، کاندوم را بر روی آن بکشید.
6. هنگامی که کاندوم را بر روی آلت می‌کشید، برای اطمینان از باقی نماندن هوا در داخل آن، بخش سر کاندوم را با دو انگشت فشار دهید

7. در حالی که انگشتان خود را در انتهای کاندوم نگه داشته‌اید، با دست دیگر خود کاندوم را به سمت بالا بکشید.
8. در صورت لزوم، می‌توانید بعد از آنکه کاندوم را بر روی آلت کشیدید از مواد روان‌کننده آب پایه استفاده کنید. قبل از پوشاندن آلت با کاندوم از مواد روان کننده برای آلت استفاده نکنید.

9. پس از اتمام نعوظ، کاندوم را به کمک یک دستمال بردارید، و اگر امکان آن وجود دارد قبل از آن و هنگامی که آلت هنوز در حالت نعوظ است آن را بردارید. به هنگام برداشتن کاندوم از روی آلت، اطمینان حاصل کنید که اسپرم در تماس با شریک جنسی شما قرار نگیرد و به بیرون نریزد.
10. هرگز از کاندوم استفاده مجدد نکنید. کاندوم استفاده شده و گره زده شده را دور بیاندازید

نکات احتیاطی در استفاده از کاندوم

–  کاندوم‌ها را در معرض نور خورشید یا نور اتاق قرار ندهید.

–  کاندوم‌ها را در محیطی بدون رطوبت و نه خیلی داغ نگهداری کنید.

–  هیچگاه از دو کاندوم بر روی هم استفاده نکنید. بر خلاف انتظار، به جای ایجاد محافظت بهتر، مالیدن آن‌ها بر روی هم می‌تواند باعث پاره شدن آن‌ها شود.

– استفاده از روان‌کننده‌های آب پایه یا سیلیکون پایه به همراه کاندوم از پاره‌شدن‌های ناشی از خشکی جلوگیری می‌کند. فرآورده‌هایی مانند روغن، وازلین یا کرم پوست ممکن است باعث سوراخ شدن یا پاره شدن کاندوم شوند.

–  استفاده از کاندوم‌ها در سکس دهانی نیز توصیه می‌شود.

–  کاندوم‌هایی که تاریخ انقضای آنها گذشته باشد به هیچ وجه نباید استفاده شوند.

برای تهیه کاندوم می‌توانید به موسسات مراقبت‌های بهداشتی سطح اول مانند سلامتجامعه، مراکزبهداشتخانواده، مراکزبهداشتمهاجران مراجعه کنید. همچنین شما می‌توانید کاندوم‌های رایگان مردانه را از مراکزجوانان، و همچنین واحدهایخدماتی و مراکزمشاورهبهداشتبانوان تهیه کنید.