Skip to content Skip to footer

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)، به ویژه پس از بحران انسانی پیش آمده در سوریه به دلیل جنگ داخلی در سال 2011، فعالیت های خود را بر روی کمک های انسانی به پناهجویان سوری متمرکز نموده است.  صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در قالب طرح همبستگی و کمک برای پناهجویان منطقه ای سازمان ملل متحد (UN Regional Refugee and Resilience Plan – 3RP) که از سوی حکومت جمهوری ترکیه نیز تایید گردیده است، اقدامات خود در جهت کمک های انسانی توسعه داده و تحقق می بخشد، همچنین این سازمان در زمینه های شناسائی نیازهای پناهجویان، تحقق بخشیدن به ارائه خدمات در راستای نیازهای موجود و  فراهم آوردن امکان دسترسی موثر به مکانیسم خدمات در حوزه حمایت، فعالیت های خود را به اجراء می گذارد

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)  با همکاری انجمن زندگی مثبت و انجمن  سلامت جنسی و حقوق بشر چتر قرمز یک پروژه با هدف کاهشموانعپیشرویجمعتعمدهمهاجریندردسترسیبهخدماتحمایتیاجراء می نماید. در قالب این پروژه که از سوی واحد حمایت از غیر نظامیان و کمک های بشردوستانه کمیسیون اروپا (ECHO) پشتیبانی مالی گردیده و از تاریخ  ژانویه 2018 تا ژوئن 2019در حال فعالیت خواهد بود، علاوه بر  خدمات ارائه شده از سوی واحد های خدماتی تاسیس شده در استان های مختلف، فعالیت های حمایتی با هدف تقویت دسترسی به خدمات حمایتی در خارج از واحد های خدماتی  تحقق می یابد.

خدمات و مکانیسم پشتیبانی

در قالب این پروژه سه مکانیسم پشتیبانی اصلی تعریف گردیده است؛ واحد های خدمات، فعالیت های میدانی و خط تلفن پشتیبانی.

واحد های خدمات

واحدخدمات مکانی می باشد که در آنجا فعالیت های پشتیبانی به طور مستقیم به پناهجویان ارائه می گردد.  مجموعا 5 واحد در استان های آنکارا، دنیزلی، اسکی شهیر و استانبول (2) موجود می باشد.  در واحدهای خدمات فعالیت های گوناگونی از قبیل اطلاع رسانی، افزایش آگاهی، مدیریت حوادث و مشاوره هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی انجام می پذیرد. در صورت نیاز به هریک از این خدمات، می توانید مستقیما به واحدهای خدمات مراجعه نمایید.

فعالیت های میدانی

فعالیت های میدانی به طور عمده به منظور  تداوم بخشیدن به خدمات پشتیبانی در استان هایی که واحد های خدمات در آنها وجود ندارد و یا مناطقی که امکان دسترسی به واحد های خدمات ممکن نیست، طراحی گردیده است.

در فعالیت های میدانی، با ایجاد ارتباط با گروه مهاجران هدف، در زمینه های مربوطه خدمات اطلاع رسانی، تثبیت حوادث و  ارجاع به سایر سازمان های مربوطه انجام می پذیرد. در زمینه اطلاع رسانی در خصوص بهداشت جنسی و باروری، حمایت حقوقی در رابطه با مقررات حمایت بین المللی و  دسترسی به مکانیسم مراجعات در ترکیه، فعالیت های تقویت کننده مختلف به واسطه سازمان های همکار، مدیریت حوادثت مربوط به خشونت که به واسطه فعالیت های میدانی به طور مستقیم شناسائی گردیده اند و راهنمایی در خصوص سایر موضوعات خدمات ارائه می نماید.

خط پشتیبانی

به منظور دسترسی گسترده به ذینفعان تاسیس گردیده است. به واسطه خط پشتیبانی می توانید در رابطه با خدمات ارائه شده از سوی واحد های خدمات هر گونه اطلاعاتی را کسب نموده و هرگونه سوالی را مطرح نمایید. به واسطه خط پشتیبانی می توانید اطلاعات لازمه برای بهره مندی از فعالیت های پشتیبانی را کسب نمایید. علاوه بر این در موضوعات مورد نیاز به به سازمان های مربوطه ارجاع داده خواهید شد.

از طریق شماره   539 0 888 0850  می توانید در 7 روز هفته و بصورت  24 ساعته به خط پشتیبانی  دسترسی داشته باشید. از سرتاسر ترکیه می توانید به صورت رایگان با خط پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

چگونه می توانم از این خدمات استفاده نمایم؟

I– بهداشتجنسیوباروری

 • در خصوص بهداشت جنسی و باروری و همچنین بهداشت و سلامت عمومی می توانید اطلاعات فردی دریافت نموده و یا در واحدهای خدمات در فعالیت های گروهی آگاهی رسانی(کارگاه، سخنرانی و غیره)شرکت نمایید.
 • در رابطه با HIV / ایدز و سایر بیماری های عفونی آمیزشی می توانید به واسطه واحدهای خدمات و خط پشتیبانی خدمات مشاوره و اطلاع رسانی فردی دریافت نموده و یا با مراجعه به واحد های خدمات در فعالیت های گروهی آگاهی رسانی (کارگاه، سخنرانی و غیره) شرکت نمایید.
 • می توانید در خصوص آزمایش، تشخیص و درمان HIV / ایدز و سایر بیماری های عفونی آمیزشی درخواست نمایید تا به واحدهای بهداشتی مربوطه ارجاع داده شوید.
 • می توانید در خصوص وجوه سلامتی تغییر جنسیت اطلاعات فردی دریافت نموده و یا در فعالیت های گروهی آگاهی رسانی شرکت نمایید و یا درخواست نمایید تا به واحدهای بهداشتی مربوطه ارجاع داده شوید.
 • در رابطه با بهداشت جنسی و باروری و بهداشت و سلامت عمومی می توانید در فعالیت های گروهی آگاهی رسانی شرکت نمایید.  در صورت لزوم می توانید در رابطه با این موضوعات اطلاعات کسب نمایید، در صورت مواجه با بی قانونی ها می توانید مشاوره حقوقی دریافت نمایید و  درخواست نمایید تا حادثه رخ داده مورد پیگیری قرار گیرد.
 • در رابطه با بهداشت جنسی و باروری و بهداشت و سلامت عمومی می توانید اطلاعات و ابزار آموزشی و ارتباطی دریافت نمایید.
 • می توانید از کاندوم هایی که به صورت رایگان عرضه می گردد استفاده نمایید.

 

II – خشونتهایاجتماعیمبتنیبرجنسیت

 • با مراجعه به مراکز خدماتی می توانید در فعالیت های گروهی آگاهی رسانی در رابطه با حقوق اساسی بشر، دسترسی به عدالت، خشونت و مکانیسم حفاظت در برابر آن شرکت نموده  و یا از خدمات اطلاع رسانی فردی بهره مند گردید.
 • در رابطه با خشونت، تبعیض و نقض حقوق می توانید از ابزارهای اطلاع رسانی استفاده نمایید.
 • اگر در معرض خشونتیا تبعیض قرار گرفته اید می تواند از حمایت های روانی – اجتماعی استفاده نموده و یا تقاضا نمایید تا به مکانیسم های فوریت های پزشکی و کمک های روحی و روانی ارجاع داده شوید.
 • برای امور حمایتی و کیفری که پس از قرار گرفتن در معرض خشونت مورد نیاز خواهد بود، می تواند مشاوره حقوقی دریافت نمایید و برای دسترسی به مکانیسم های امنیت و حمایت می توانید از خدمات پیگیری و ارجاع بهره مند گردید.
 • در صورتی که در معرض خشونت قرار گرفته اید می توانید از خدمات مدیریت حادثه استفاده نمایید. مدیریت حادثه، با اصل قرار دادن حفاظت از تمامیت بدن و روح افراد قرار گرفته در معرض خشونت، شامل برنامه ریزی یکپارچه برای فرایندهای حمایتی پس از خشونت، پیگیری و  به نتیجه رساندن امور می گردد. در این مجموعه راهنمایی و حمایت حقوقی در رابطه با مراجعات جهت حمایت و امنیت، ارجاع به خدمات درمانی و مشاوره روانی و اجتماعی ارائه می گردد.

 

با مراجعه حضوری به واحد های خدماتی و یا با تماس با خط پشتیبانی به شماره  539 0 888 0850 می توانید از این خدمات بهره مند گردید.

 

III – مواردویژهدرخصوصحمایتبینالمللی

 • می توانید در فعالیت های گروهی آگاه رسانی واقع در واحد های خدمات در خصوص حمایت بین المللی شرکت نمایید، همچنین می توانید از خط تلفن مشاوره، اطلاعات کسب نموده و از ابزار های اطلاع رسانی بهره مند گردید.
 • در رابطه با ثبت نام، تغییر محل اسکان، اسکان مجدد از واحد های خدمات و خط پشتیبانی اطلاعات کسب نمایید.
 • می توانید در خصوص پیگیری روند امور در رابطه با مراجعه به سازمان های مربوطه (ادارات مهاجرت استانی، کمیساریای عالی پناهندگان، ادارات امنیت استانی و سازمان های جامعه مدنی)به منظور ثبت نام، تغییر محل اسکان، اسکان مجدد تقاضای پشتیبانی نمایید.
 • اگر گمان می کنید که برای شما خطر استرداد وجود دارد و در وضعیت استرداد اضطراری قرار دارید، می توانید با خط مشاوره تماس گرفته و از حمایت حقوقی مرکز استفاده نمایید.