Skip to content Skip to footer

Uluslararası Hrant Dink Vakfı’nın yürüttüğü “Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarının ikincisi 12-13 Aralık 2009 tarihlerinde yerel gazetelerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Atölye çalışmasına PYD’yi temsilen Hukuk Poliklinikleri Projesi Koordinatörü Cenk Soyer katıldı.

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Projesinin amacı: ırkçılık ve ayrımcılık ile mücadele; medyada insan haklarına saygının güçlendirilmesine destek olmak; ırk ya da etnik köken, din veya inanç nedeniyle ayrımcılığa karşı sivil toplum örgütlerinin izleme yapması ve ayrımcılık karşıtı savunuculuk rollerinin güçlenmesine katkıda bulunmak; toplumdaki azınlıklara ve farklı kimliklere saygının güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Atölye çalışmasının ilk gününde proje tanıtımının yapılması sonrası, nefret söyleminin ne olduğu ve bunun medyadaki yansımaları üzerine bilgilendirme yapıldı. Daha sonra ulusal ve uluslararası hukukta ayrımcılık ile ilgili mevzuat bilgilendirmesi yapıldı. Öğleden sonraki oturumlarda Medyada Cinsiyetçilik, Türkiye ve Ermenistan Medyasında Türk-Ermeni İlişkileri ve Hrant Dink’in öldürülmeden önce basında nasıl siyasal bir figür ve hedef haline getirildiğ ile ilgili sunumlar yapıldı.

İkinci günde, örnekler üzerinden haber dilinde ayrımcılık, hak haberciliği ve haber dili sunumları sonrasında Türkiye medyasında ayrımcı, ırkçı dil ve nefret söyleminin önlenmesi için neler yapılabileceği ile ilgili tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalar esnasında, PYD’nin ana akım ve yerel medya çalışanlarına yönelik verdiği eğitimler sonrası HIV ile yaşayan kişiler ile ilgili yapılan haberlerin haber dili üzerindeki görece olumlu yansımaları ile ilgili bilgi verildi.