Skip to content Skip to footer

07 kasım 2008 tarihinde Pozitif Yaşam Derneği, İstanbul LGBTT, Kaos GL Ankara, Lambda İstanbul ve bir gurup aktivistin katılımı ile LGBTT Pozitif Platformu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda katılımcı gruplar bu platformun kurul­ması yönündeki gurupların iradelerini, kararlarını ilettiler. Bu kararla LGBTT+ Platformu resmen kurulmuş oldu.

Platformun üzerinde uzlaştığı değerler şunlardır:

· LGBTT+ Platformu, devlet­ler­den, hükümetlerden, siyasi partilerden ve diğer iktidar odaklarından bağımsız, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının birbiriyle ilişkili olduğuna ve birbirini güçlendirdiğine inanan bir platformdur.

· LGBTT+ Platformu, LGBT bireylerin cinsel sağlık alanında bilgilenmelerini, HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili yaşanan sorunlarda çözümler üretmeyi, ülke politikalarına yardımcı olmayı, savunuculuk ve farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platformdur.

· Gizlilik, İnsan ve Sağlık haklarına saygı, Özel yaşama saygı, Ayrımcılık karşıtı olmak, homofobi / transfobi / HIV fobi karşıtı olmak temel değerlerimizdir.

· Şiddetsizlik kültürüne inanan, şeffaf, eşitlikçi, hak temelli yaklaşımı olan, Hiyerarşi karşıtı, katılımcı, sivil toplumcu ve dayanışmacıdır.