Skip to content Skip to footer

Geçtiğimiz Cuma gününde (29 Ekim 2011) Vakfımızda HIV/AIDS konusunda çok verimli bir farkındalık çalışması yaptık. Bu çalışmayı Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi’nin Çöpçatan Programı desteğiyle Ankara’ya davet etme imkânı bulduğumuz Pozitif Yaşam Derneği uzmanlarından Çiğdem Şimşek yürüttü. HIV ve AIDS konusunda uzman bir kişi desteğiyle yıllar öncesinden kalan son kullanma tarihi geçmiş bilgilerimizi güncellemek ve genel kültür kaynaklı çeşitli önyargılarımız üzerine yeniden birlikte düşünmek biz Vakıf çalışanlarına çok iyi geldi.

Kadın Dayanışma Vakfı 1991 yılından bugüne kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren bir kadın örgütü.1990’larda yerel yönetimlerle işbirliği halinde ilk bağımsız sığınma evini açan Vakıf 2005 yılından bugüne ise insan ticareti mağdurlarına yönelik bir sığınma evi yürütüyor. Kadın sığınma evleri farklı koşul ve deneyimlerden gelen pek çok kadının bir süre için bir arada yaşadıkları bir ortak yaşam alanı. Sığınma evleri şiddete uğramış kadınlara güvenli bir ortam sağlamanın yanı sıra bu kişilerin hayata yeniden dâhil olma süreçlerinde onlara destek olmak için varlar.

Kadınlara geçici de olsa yeni ve güvenli bir ev ortamı sunmayı amaçlayan bu mekânlarda psiko-sosyal desteklerin yanında kadınların fiziksel ihtiyaçları da diğer bir gündem konusu. Kadın Dayanışma Vakfı olarak yürütmekte olduğumuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Sığınağı’nda yaptığımız çalışmaların başında da işte bu tip destekler yer almakta. Sığınağımıza insan ticareti mağduru tespiti ile yönlendirilen kadınlar kendi istekleri ve beyanları doğrultusunda çeşitli tıbbi muayenelere girer, sığınakta kaldıkları süre içerisinde de ihtiyaç duydukları tedavilere başlanır. Sığınakta kalan kadınlar tıbbi destek için her hangi bir ücret ödemez: devlet hastanelerinde muayeneleri ücretsiz yapılırken tedavi için gereken ilaçlar sığınak bütçesinden karşılanır.

Biz danışma merkezi ve sığınak çalışanları olarak HIV/AIDS konusu ile böyle bir bağlamda yeniden karşılaştık ve bu konuda bildiğimiz / bildiğimizi sandığımız pek çok şeyi yeniden değerlendirme ihtiyacı hissettik. HIV pozitif olan bir bireye sığınak içinde ne tip destekler sağlanabilir ya da en temelinde sığınak ekibi olarak özellikle ne yaparak/ne yapmaktan imtina ederek ayrımcı olmayan, güçlendirici destekler sunulabiliriz gibi sorular gündemimize girdi. Bu aşamada Pozitif Yaşam Derneği ile iletişim kurduk ve kafamızdaki tüm bu soruları yanıtladığımız, yanlış bildiklerimizi ise düzelttiğimiz bir farkındalık çalışması yaptık. HIV’in ölümcül olmadığını, tedavide önemli kazanımlar kaydedildiğini, HIV pozitif bireylerin tedavi ile birlikte normal hayatlarını yaşayabildiklerini ve korunarak cinselliklerini yaşayıp, belli önlemlerle anne de olabildiklerini öğrendik. Sığınakta ortak yaşam alanının kullanımına dair tüm iç kaygılarımızı çekinmeden dillendirebildiğimiz ve bu konuda aynı içtenlikle aydınlatıldığımız bu çalışma için Pozitif Yaşam Derneği’ne teşekkür ediyoruz!

Kadın Dayanışma Vakfı