Skip to content Skip to footer

Uluslar arası Göç Örgütü (IOM), Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği(KA.DER) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği(ASSAM)’nin birlikte düzenledikleri ve mültecilerle ilgili çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeye çalıştıkları İstanbul Mülteci Organizasyonları Toplantısı 6 Haziran 2011, Pazartesi Taksim’de gerçekleştirildi.

Bugüne kadar mültecilere yardım ve hizmetler sunan organizasyonların en yüksek katılım gösterdiği toplantıda Pozitif Yaşam Derneği’nin dışında, Kader, Göç Edenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Göç-Der), IOM, Caritas, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), Uluslararası katolikler birliği(ICM), Af Örgütü,  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Mazlum- Der, Şefkat Der gibi organizasyonların da katılım gösterdi.

Pozitif Yaşam Derneği Başkanı Nejat Ünlü’nün yaptığı sunumda, derneğimizin çalışma alanlarını, uğraştığımız sorunları ve projelerimiz ile ilgili bilgiler verip, Mülteciler ile ilgili yaptığımız çalışmalar anlatıldı. Organizasyonlar arasındaki koordinasyonun sağlanması, güçlenmesi sevk sisteminin oluşturulması ve iyileştirilmesi açısından önemli bir yere sahip olan toplantı, birlikte hareket etme ve birlikte sorunları aşma konusunda irade gösterilen başarılı bir toplantı gerçekleşmiş oldu.