Skip to content Skip to footer

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sponsor olduğu Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi.  (bknz)Derneğimiz de 11 Eylül 2011 Pazar günü paralel oturumda “İş Yeri Güvenliği ve HIV/AIDS” konulu oturuma konuşmacı olarak davetliydi. Toplantının ana eksenini, ILO’nun yayımlamış olduğu ve iş yerlerine önerdiği 400 numaralı kod olan HIV/AIDS ve İş yeri güvenliği çalışması oluşturdu. ILO yapılan çalışmayı, sebep ve sonuçlarını paylaştı.Örneğin ILO’nun, iğne batması, kesi olması gibi mesleki kazalardan dolayı HIV/AIDS olayını bir mesleki hastalık olarak değerlendirdiklerini bu konuda başvurular da aldıklarını paylaştılar.Sağlık Bakanlığı’ndan da gerçekleştirilen katılımda yeni göreve getirilen arkadaşlar bu konuda birlikte çalışmak istediklerini dile getirdiler. Oturumda ayrıca çeşitli işçi sendikaları HIV/AIDS açısından yaptıkları çalışmaları paylaştılar. Ne yazık ki HIV/AIDS konusunda ciddi bir bilinmezlik, görmemezlik ve deneyimsizlik vardı. Derneğimizin davet edilmesinde önemli rol oynayan ve organizasyon komitesine bizi öneren Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS)’de güzel bir sunumla dünyadaki HIV/AIDS gerçeğinden bahsettiler.Derneğimiz adına sunum yapan dernek başkanımız Nejat Ünlü, son konuşmacı olmalarına rağmen detaylı ve önemli bir sunum yaptı. Sunumda iş yerlerindeki HIV/AIDS vakalarından örnekler veren Ünlü, konuyu gündemlerine almaları için sendikalarla işbirliği önerdi. Bu çerçevede sendikalar bizleri davet edeceklerini ve birlikte basılı yayın hazırlayacakları sözlerini verdiler. Ayrıca ILO en kısa sürede kod 400’ü çevirip  dağıtacaklarını, Türkiye’de durumun bu mihvalde olduğunun farkında olmadıklarını belirttiler.