Skip to content Skip to footer

İnsan Hakları Ortak Platformu Sağlık Hakkı Toplantısı 8 Aralık 2007  Tarihinde Ankara’da Gerçekleşti    

İnsan Hakları Ortak Platformu 8 Aralık’ta Ankara’da Sağlık Hakkı konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya insan hakları alanında çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşları bulunuyordu. PYD Başkanı Nejat Ünlü’nün derneğimizi temsil ettiği toplantıda, genel çerçevelerinin çizildiği Sağlık Hakkı üzerinde duruldu ve çeşitli örneklemeler yapıldı. Toplantının bir diğer amacı ise ülkelerin Birleşmiş Milletler’e sunduğu ülke raporlarına katkıda bulunan gölge rapor çalışması idi. Bu raporda amaçlananlar ise ülkelerdeki verilerin toplanarak global bir resme ulaşmak.

İnsan hakları, kadın hakları, engelli hakları ve sağlık hakları alanında çalışan dernekler, platformlar, federasyon ve konfederasyonlardan oluşan katılımcıların dışında yurt dışından katılan misafirler de vardı. Misafirlerimiz gölge rapor hazırlanması sırasında Birleşmiş Milletler’in dikkat ettiği kriterleri, raporlama süreçlerini ve kendi deneyimlerini paylaştılar. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları da gölge raporda kendi çalışmalarına yer vermeyi istediklerini belirterek, bu çalışmanın nasıl olacağının yollarını kurumlarıyla karara bağlayacaklarını dile getirdiler. Dernek olarak zaten yaptığımız çalışmaların sonuçlarını paylaşarak bu rapora katkı sağlayabileceğimizi platforma da sunduk. İleride yapılacak toplantılarda da yer ve görev alacağımızı belirttik.

Pozitif Yaşam Derneği olarak bu çalışmayı önemsiyoruz. Ancak bu konunun önemsediğimiz bir başka boyutu ise “katılımcılık”: yani alanda olan ama toplantıda olmayan kurumların ve oluşumların katkısı. Bu amaçla bu toplantının mantığını ve hedeflerini çevremizdeki oluşumlarla paylaşmaya başladık. Eminiz ki bu sürece her dernek kendi çalışmaları ölçüsünde katkı sağlayarak en doğru resmin oluşmasında görev alacaklardır. Amacımızın ülkemizin gerçeklerini daha iyi yansıtmak ve gelecekte daha doğru ve etkili çalışmalar yapmaktır.