Skip to content Skip to footer

Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha bir çok sağlık kuruluş ve eczaneler verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için G.S.S. Medula* web servislerini kullanmaları gerekmektedir.

1 Haziran 2011 tarihinden itibaren ilaç kullanım raporunu düzenleyen uygulamada Medula sistemine dahil edilerek;

Sağlık Bakanlığı’nın 2011/39 sayılı Genelgesi gereği; ilaç kullanımı için düzenlenmiş sağlık raporlarında (elektronik ortamda düzenlenmiş raporlar hariç) sağlık grup başkanlıkları, başhekimlik mühür ve onayı aranmayacaktır.
UYGULAMA

1 Haziran 2011 tarihine kadar kronik hastalıklar tedavisinde, hastaların 3 aylık ilaç almasını sağlayan ilaç kullanım raporu çıkarma prosedüründe; hastalar ilgili kliniklerden aldıkları ilaç kullanım raporlarını tedavi gördükleri hastanelerin baş hekimliğine ıslak mühür ve imza ile onaylatmaları gerekiyor.

Uygulamada; hastaların ilgili kliniklerden alacağı rapor örneğini hastanelerin rapor birimine teslim etmeleri yeterli. İlaç kulanım raporu hastane başhekim onayını aldıktan sonra Medula sistemi ile eczaneler tarafından görülebilecek ve reçete sahiplerinin  yalnızca reçetelerini eczanelere beyan etmeleri yeterli olacak.

Yurtdışından ilaç teminin de eskisi gibi ıslak mühür ve imza uygulaması devam edecektir.

* Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumları olan Emekli Sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Yeşilkart’ı, Genel Sağlık Sigortası (G.S.S.)  çatısı altında toplamayı hedefleyen çalışmanın bilişim ayağını Medula oluşturmaktadır.