Skip to content Skip to footer

Ekim 14-15, 2009’ da dünyanın birçok yerinden sivil toplum örgütleri bir araya gelerek Anti Retroviral Tedavinin (ART), HIV yayılımının durdurulmasında önemli bir önleme yöntemi oluşunu tartıştı.

Katılımcılar, 2-4 Kasım’da Cenevre’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından düzenlenen toplantıda, yine ART’nin önleme konusu ile ilgili bir bildiri yayınladılar.

Bu bildiriyi imzalayan kuruluşlar, ARTnin HIV yayılımını önleme konusunda çok etkili bir yol olarak, ümitlendirici bulunduğunu ve bu konunun bilimsel bir anlam kazanması ve HIV önleme, tedavi, bakım ve destek servislerinin evrensel erişimin sağlanmasına yönelik etkili ve yenilikçi bir yöntem olarak algılanması konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün ve UNAIDS’ in çalışmalarını da takdirle karşıladılar

ART in bundan böyle etkili bir şekilde HIV önleme araçlarından biri olarak kullanılması için hem BM gruplarını hem de fon sağlayıcılar ve araştırmacıları birlikte çalışmaya davet eden bildiri aynı zamanda test ve tanı aşamalarında ve sonrasında sağlık kurumlarında yaşanan insan hakları ihlallerini durdurmak ve ARTnin mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırılmasını sağlamak üzere birlikte çalışmaya davet ettiler.