Skip to content Skip to footer

British Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre,  İngiltere’de 1996 ile 2008 yılları arasında antiretroviral tedavi gören hastaların yaşam süresi beklentisi ciddi bir artış göstermiştir. Hastaların CD4 hücre sayısı 350 hücre/mm3 düzeyindeyken HIV tedavisi başlanıldığında beklenilen ortalama yaşam süresi yaklaşık 75 yıl olarak belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra, CD4 hücre sayısı 200 hücre/mm3 düzeyindeyken tedaviye başlamak daha kötü bir seyir ile ilişkili bulunduğundan gelişmiş HIV testlerinin uygulanmasının ve gerektiğinde ivedilikle tedaviyi başlatmanın önemi ortaya konulmaktadır.

İngiliz katılımlı HIV Kohort  (UK CHIC) üyesi araştırmacılar, yaşam süresi beklentisinin tedavinin başlatıldığı CD4 hücre sayısı ile güçlü bir ilişki gösterdiğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle HIV ile enfekte olan hastalar enfeksiyon sürecinin başında, ciddi CD4 kaybı oluşmadan tanı almalıdır.

British Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre,  İngiltere’de 1996 ile 2008 yılları arasında antiretroviral tedavi gören hastaların yaşam süresi beklentisi ciddi bir artış göstermiştir. Hastaların CD4 hücre sayısı 350 hücre/mm3 düzeyindeyken HIV tedavisi başlanıldığında beklenilen ortalama yaşam süresi yaklaşık 75 yıl olarak belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra, CD4 hücre sayısı 200 hücre/mm3 düzeyindeyken tedaviye başlamak daha kötü bir seyir ile ilişkili bulunduğundan gelişmiş HIV testlerinin uygulanmasının ve gerektiğinde ivedilikle tedaviyi başlatmanın önemi ortaya konulmaktadır.

İngiliz katılımlı HIV Kohort  (UK CHIC) üyesi araştırmacılar, yaşam süresi beklentisinin tedavinin başlatıldığı CD4 hücre sayısı ile güçlü bir ilişki gösterdiğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle HIV ile enfekte olan hastalar enfeksiyon sürecinin başında, ciddi CD4 kaybı oluşmadan tanı almalıdır.