Skip to content Skip to footer

Deney aşamasında olan HIV aşısı ilk defa HIV bulaşma riskini yüzde 30 azalttı. Uzmanlara göre Tayland’da yürütülen çalışma HIV aşısının geliştirilmesi konusunda umutları yeşertti. Yine de geliştirilen aşı global bir aşı olarak kullanılmayacak ama gelecekte daha etkili bir aşı geliştirebilme ümitlerini artırdı.

Bundan önce denenmiş iki farklı aşının kombinasyonu olarak geliştirilen yeni aşı 16.000 kişilik gönüllü deney grubunda test edildi. Bu rakam bugüne kadar bir aşı için kullanılan en büyük deney grubu. Tamamı HIV negatif olan, yaşları 18-30 arasında değişen kadın ve erkek gönüllü grubunun yarısı aşılanırken diğer yarısı placebo olarak aşılandı (Yani aşılanmadılar fakat deneyin sonuçlarının etkilenmemesi için bu insanlara hiçbir etkisi olmayan aşı yapıldı). HIV bulaşması ile ilgili danışmanlık verilen tüm gönüllüler üç sene bayınca her altı ayda bir HIV testine tabi tutuldu.

Araştırmanın sonucundan aşılanmamış gruptan 74 kişi enfekte olurken, aşılanmış gruptan yalnızca 51 kişiye HIV bulaştı. Bu çalışma aşının istatistiksel olarak HIV bulaşma riskini %31.2 oranında azalttığını gösterdi.

Uzmanlara göre bu aşı şimdilik küresel olarak kullanılabilecek kadar etkili bir aşı değil. Bu koruyucu yöntemin kullanılabilmesi için %70-80 başarı oranına ulaşmış olması gerekiyor. Fakat son 20 yıldır yapılan aşı çalışmalarında ilk defa başarı oranı yüzde 30 da olsa bulaşma riskini azaltıyor. Uzmanlara göre yirmi yıllık karamsarlığı bitiren bu gelişme, gelecekteki çalışmalarda hangi noktalarda yoğunlaşılması gerektiğini gösterdi. ABD ordusu ve Tayland tarafından yedi yıldır yürütülen bu proje birçok HIV/AIDS organizasyonu, Dünya Sağlık Örgütü ve UNAIDS programı tarafından da umut verici gelişme olarak heyecanla karşılandı.

HIV aşısının Yerel Medyada Yansımaları

Bu haber buraya kadar HIV aşısı konusunda ümit verici gelişmeyi anlatıyor. Fakat bu haberin Türkiye’de yerel medya tarafından verilme şekli medyamızın bu konuda ne kadar az bilince sahip olduğunun da göstergesi. Birçok internet sitesi ve yerel gazete Anadolu Ajansı’ndan aldığı haberi “AIDS aşısı” şeklinde verdi. HIV ve AIDS arasındaki temel farkı bilmeyen muhabirler haberi tamamlayıcı olarak verilen fotoğraflarda bir deri bir kemik kalmış hastaların kullanarak HIV+ ve AIDS hastalarına yönelik ayrımcılık ve damgalamayı yeniden üretmiş oldu. Önümüzdeki yıllarda koruyucu olarak HIV aşısı geliştirilebilir fakat medyanın ayrımcılık ve damgalama üretmesini engelleyecek bir aşı geliştirilebilir mi meçhul!