Skip to content Skip to footer

Pozitif Yaşam Derneği, Nisan ayında katıldığı HIVEurope grubu, Mayıs ayında ev sahipliği yaptığı HIVTRI Güneydoğu Avrupa HIV/AIDS toplantısının ardından Haziran ayında da EATG (Avrupa AIDS Tedavi Grubu) koordinasyonunda Brüksel’de gerçekleşen “Tedavi ve Savunuculuk” eğitimine katıldı.

EATG- European AIDS Treatment Group (Avrupa AIDS tedavi grubu) tarafından iki aşamalı olarak ve Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova ve Türkiye’den katılımcılarla organize edilen Güneydoğu Avrupa’daki HIV ile yaşayan destek gruplarını güçlendirmek amaçlı eğitimlerin ilki 24-26 Haziran tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşti.

Türkiye’den iki katılımcının katıldığı eğitimde, HIVA/DS aktivizminin tarihi, HIV/AIDS tedavisinde güncel gelişmeler, HIV/AIDS ve İnsan Hakları konularında bilgiler paylaşılırken aynı zamanda katılımcı ülkeler kendi ülkelerindeki özellikle, mevcut terapiler, tedavi ve test olanakları durumunu sergilediler, 3 günlük eğitim boyunca bölgesel sorunlar ve mevcut problemler konusunda sorun sahibi örgütlerin atabileceği adımlar tartışıldı.

Türkiye’de özellikle birinci line terapi konusunda diğer ülkelere kıyasla önemli bir avantaj olduğu gözlemlenirken ikinci line tedavilerle ilgili, tedaviye erişimdeki (özellikle sosyal güvencesi olmayanlar ve devlet memurları) sorunların giderilmesi konusunda gayret gösterilmesi gerekliliği tartışıldı.

  2. ayağı 18-20 Eylül tarihinde gerçekleşecek eğitimin, gerek Türkiye’de tedavi alanında eksiklerin ve atılması gereken adımların belirlenmesi gerekse Avrupa’da özellikle tedavi aktivizmi konusunda oldukça güçlü EATG ile ilişkilerin geliştirilmesi açısından faydalı olması bekleniyor.