Skip to content Skip to footer

20 – 22 Haziran 2008 tarihleri arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklaşa yürüttükleri “Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi”ne Pozitif Yaşam Derneği (PYD) olarak destek verdik…

Daha önce kendi yerellerinde ki üniversitelerinde defalarda eğitim sahasına çıkmış olan ileri düzey eğitmenlere yönelik hazırladığımız tematik eğitimin konusu HIV/AIDS ve ayrımcılıktı…

Eğitim hedefleri

a)      Bilgi tazeleme, yeni bilgiler aktarma

Eğitimde HIV/AIDS konusunda eski bilgilerin tazelenmesi ve güncel bilgilerin verilmesinin yanı sıra, konunun tıbbi, psikolojik ve hukuki boyutlarına dair kısa birer sunum yapıldı.

Tıbbi boyutunu anlatan UNFPA proje koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımaya sunumunda;  HIV ve evreleri, virüsün etkisi ve yapısı, tanı ve testler, tedaviye başlama ve tedavi süreci konularına değindi.

Psikolojik boyutunda ise; Tanıyı kabul etme, başkalarıyla HIV statüsünü paylaşma, toplumsal hayatta kendini ifade biçimi, toplum tarafından nasıl algılandığı, kendi kendine baş etme, cinsel hayat, tanı sonrası travma ve sonra yaşamını planlama konularını Pozitif Yaşam Derneği psikologu Murat Yüksel aktardı.

b)      Ayrımcılık konusunu irdeleme

Eğitimin ana hedefi olan ayrımcılık konusunda ilk etapta gruplara ayrılan katılımcılarla HIV+ kişilerin maruz kaldığı çeşitli ayrımcılık halleri üzerine ( evde, işyerinde, okulda, hastanede gibi ) simülasyon yaptırıldı.  Çözümlemeler yapılarak sonrasında da genel olarak ayrımcılık ve çeşitleri üzerine TOG proje koordinatörü Başak Tuğsavul ile Dr. Gökhan Yıldırımkaya birer sunumla konunun pekişmesini sağladı.

 c)       Haklar, Savunuculuk ve Kampanya çalışmaları hakkında bilgi ve uygulama

4 farklı grup için 4 vaka ( medya, okul, hastane, işyeri)  çalışması yapıldı. Katılımcılardan vakalardaki hak ihlallerinin tespiti ve tartışması istendi.  Sonrasında Pozitif Yaşam Derneği tarafından “HIV/ADIS ve İnsan Hakları” ile ilgili mevcut düzenlemeleri içeren sunum gerçekleştirildi.

Katılımcılara verilen vaka çalışmaları ve sunumlarla bu konuların pekiştirilmesi ardından UNFPA proje koordinatörü Fatma Hacıoğlu’nun Savunuculuk ve savunuculuk adımları sunumunun ardından, PYD projeler koordinatörü Arzu Kaykı; bol görsellerle desteklediği, iyi örnekler ve dünyadan kampanya örneklerini katılımcılara aktarıldı.

Daha sonra katılımcıların ayrımcılık, önleme, savunuculuk ve farkındalık olmak üzere 4 konudan birinde “kampanya hazırlama”, oyun yaratma” ya da simülasyon oluşturma çalışmalarından birini yapmaları için zaman ayrıldı. Son gün bu sunumlarının yapılmasının ardından, Pozitif Yaşam Destek Merkezi (PYDM)– merkez yöneticisi Tekin Tutar, merkez hizmet ve çalışmalarını aktardığı sunumunun ardından eğitim tamamlanmış oldu…

Oturum aralarında ısındırma oyunları oynayan ve bolca resim çeken TOG gönüllüsü gençler güzel vakit geçirdiklerini dile getirmelerinin yanı sıra PYD ile işbirliği içinde kendi yerellerinde Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı ve  HIV/AIDS ile ilgili daha bilgili sahaya çıkacaklarını, hem kendi akranlarını dolayısı ile de toplumu bilgilendirip bilinçlendireceklerini ifade ettiler…

Hep birlikte dolu dolu 3 yoğun gün geçiren eğitmenler ve katılımcılar son olarak genel grup değerlendirmesini de yaptıktan sonra birbirlerini çok özlememek temennileri ile ayrıldı…

Pozitif Yaşam Derneği olarak gerek konuya duyarlı, istekli arkadaşlarla bir arada olmaktan, gerek gençlere verilecek eğitimlerde “HIV/AIDS ve Ayrımcılık” konusunda daha yüksek duyarlılık yaratacak olmasından gerekse Toplum Gönüllüleri ile daha yakın çalışmaktan mutluluk duyduk.. Önümüzdeki günlerde Toplum Gönüllüsü gençlerle daha çok işbirliği yapacağımıza inanıyoruz.