Skip to content Skip to footer

2007 – 2008 yılı Pozitif Yaşam Derneği Hak İhlâlleri Raporu yayımlandı.

Raporda yer alan ihlâller Pozitif Yaşam Destek Merkezi’ne (PYDM) Temmuz 2007-Temmuz 2008 tarihleri arasında başvuran HIV Pozitif kişilere sunulan, hukuk danışmanlığı ve sosyal destek hizmetleri kapsamında tutulan raporlardan derlenmiştir.

Ayrıca bu dönemde HIV/AIDS ile ilişkili medya haberleri mercek altına alınarak, bu haberler içinde kişilerin mağduriyetine sebep olanlar da rapora eklenmiştir. Tüm bu vakalar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AIHS), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Anayasa), Türk Ceza Kanunu (TCK), Biyotıp Sözleşmesi (İHBS) ve Hasta Hakları Yönetmeliği (HHY) bakımından incelenmiş ve tüm ihlâller yasal dayanaklarına göre tanımlanmıştır.