Skip to content Skip to footer

HATAM Tarafından 30 Ekim 2007 ‘de  HIV/AIDS Epidemiyolojisi ve Tedavide Yenilikler Sempozyumu yapıldı.

Birleşmiş Milletler temsilcileri, Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri, ilaç firmaları temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla toplanan sempozyum, Hacettepe Kültür Merkezi’nde gerçekleşti..

Sağlık bakanlığı 2007 yılının ilk 6 aylık verilerine göre, Türkiye’de bildirimi yapılan toplam kümülatif  HIV/AIDS vaka sayısı 2711 olduğunu bildirdi. Tüm dünyada da 2007 yılında 2.5 milyon yeni vaka ve 2.1 milyonda HIV enfeksiyonundan ölen olduğuda şu ana kadar netleşen bilgiler arasındaydı.

İlk panelde dünyada HIV/AIDS epidemiyolojisi ile  Türkiye’deki HIV/AIDS vakaları ve önlemler tartışıldı. Sağlık Bakanlığı’ndan Dr Peyman Altan, UNAIDS temsilcisi Ela Aktürkoğlu, CYBH Derneğinden Prof Dr. Deniz Gökengin, Pozitif Yaşam Derneği’nden Merkez Yöneticisi Tekin Tutar ve HATAM’dan Dr Aygen Tümer konuşmacılar arasındaydı.

Panelin ikinci bölümü Prof Dr. Serhat Ünal’ın moderasyonu ile başladı.Marmara Üniv.Tıp Fakültesi  Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim dalından Prof Dr. Volkan Korten Efavirenz’in Antiretroviral tedavideki yerini anlattı. Ardından, Chelsea and Westminister NHS Foundation  hastanesinden gelen Dr. Rachel Jones tedavideki gelişmeler ve yakın zamanda Türkiye’de satışına başlanacak olan TRUVADA isimli ilacın istatistiksel verilerini paylaştılar. Jannsen-Cilag İtalya Medikal departmanı Viroloji Bölümünü temsilen gelen Roberta Termini, hazırlık ve deneme aşamasındaki ve özellikle dirençli hastalarda kullanımı amaçlayan yeni nesil ilaçlar hakkında bilgi verdi.