Skip to content Skip to footer

HIV/AIDS tanı, takip ve tıbbi bakım yönlerinden multidisipliner yaklaşımı gerektiren bir enfeksiyondur. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM), 1997 yılında bu multidisipliner çalışmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

HATAM, Hacettepe Üniversitesi’nin değişik Fakültelerinden otuz akademik personelin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Bu Fakülteler; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Yüksek Okuludur.

Ülkemizde, ilk vakanın 1985 yılında tanımlanmasından sonra, Sağlık Bakanlığı ve pek çok kurum HIV/AIDS’in tanısı, tedavisi ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır. HATAM, kurulan Merkezler arasında ilk olup başlıca faaliyetleri şunlardır:

I. Eğitim aktiviteleri:

§ Web sayfasının oluşturulup güncelleştirilmesi (www.hatam.hacettepe.edu.tr )

§ “Türk HIV/AIDS Dergisi”nin yılda 4 kez basılması,

§ Test öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri,

§ Eğitici eğitimi kursları düzenlenmesi,

§ Akran Eğitimi kursları düzenlenmesi,

§ 1 Aralık “Dünya AIDS Günü” nedeni ile halka ulaşmayı hedefleyen aktiviteler düzenlenmesi,

§ Yüksek okul, Üniversitelerde ortalama yılda 50 kez konferans verilmesi.

II. Laboratuvar aktiviteleri: Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde ELISA yöntemi ile antikor tayini, Doğrulama testi, HIV-RNA, CD4 T hücre sayımı yapılmaktadır.

III. Tedavi: Tüm dünyada tedavide kullanılan antiretroviral ilaçların büyük kısmı ülkemizde bulunmaktadır. Buna ek olarak fırsatçı infeksiyonların profilaksisi için kullanılan ilaçlar da bulunmaktadır. Hastaların tıbbi takip ve bakımı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi ve HATAM hekimleri işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

IV. Danışmanlık: Test öncesi ve test sonrası danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Telefon ile, yüz yüze ve e-mail ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Adres: HATAM

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Morfoloji Binası. Kat: 1

Sıhhiye-Ankara 06 100

Tel: (312) 310 80 47 – 311 12 71

Faks: (312) 310 80 47 – 310 41 79

web adresi: www.hatam.hacettepe.edu.tr