Skip to content Skip to footer

2-4 Kasım 2011 tarihlerinde Antalya’da Yapılan Doğu Avrupa ve Merkezi Asya’daki Cinsel ve Üreme Sağlığı ile HIV Arasındaki Bağları Güçlendirme Teknik Konsültasyon Toplantısı’na Katıldık…

UNFPA Doğu Avrupa ve Merkezi Asya Bölge Ofisi tarafından, çoğunluğu Asya ülkelerinden gelen katılımcılardan oluşan kalabalık bir grupla, Doğu Avrupa ve Merkezi Asya’daki Cinsel ve Üreme Sağlığı ile HIV Arasındaki Bağları Güçlendirme Teknik Konsültasyon Toplantısı, Antalya’da 2-4 Kasım 2011 tarihlerinde organize edildi. Katılımcılar arasında Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerin Sağlık Bakanlığı düzeyinde temsilcileri bulunurken, özellikle Balkan ve Güney doğu Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşlarının da katılımı oldu.

Sivil toplum kuruluşları kendi açılarından epidemiyolojiyi yorumlarlarken, üreme ve cinsel sağlık açısından yapılması gerekenlere de katkıda bulundular. Farklı ülkelerdeki değişik dinamiklerden dolayı farklı sonuçların olabileceğinin altı çizildiği toplantıda, örneğin Ukrayna’da damar içi madde kullanımından dolayı bulaş sayılarının azaldığı ama cinsel yolla bulaşılarda artış olduğu belirtildi. Katılımcı ülkelerin Sağlık Bakanlıkları’ndan gelen katılımcılar veya kanaat önderleri kendi ülkelerindeki dinamikleri paylaştılar.