Skip to content Skip to footer

1 Aralık AIDS Günü nedeniyle zaten gündeminde HIV bulunan parlamentoda bir konuşma yaptık. Ayrıca milletvekilleri, komisyon uzmanları ve milletvekili danışmanları ile birebir görüşmelerde bulunarak Pozitif Yaşam Derneği’ni, tarihçesini, gündemini, vizyon ve misyonunu tanıtarak bölgesel ortaklık ve iş birliği yaratmaya yönelik ziyaretlerde bulunduk.

Avrupa Birliği ve UNAIDS’e bağlı olarak yürüttüğümüz HIV/AIDS ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk projesi çerçevesinde TBMM ile görüşmelerimiz devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na ilettiğimiz Bilgi Notu’nda özellikle vurguladığımız Uluslararası Çalışma Örgütü’ne ait “HIV/AIDS ve Çalışma Yaşamı İle İlgili Davranış Kuralları” AKP İstanbul Milletvekili Ömer Yıldız tarafından TBMM Genel Kurulu’nda bir sunum ile anlatıldı.