Skip to content Skip to footer

Michael Carter

12 Ekim 2011’de yayınlandı.

British Medical Journal’de yayınlanan araştırmaya göre, Birleşik Krallık’ta antiretroviral tedavi gören hastaların ortalama ömrü 1996 ile 2008 yılları arasında gözle görülür derecede artış gösterdi. HIV tedavisine CD4 hücre sayıları 350 hücre/mm3 civarındayken başlayan hastaların tahmini ömürleri yaklaşık 75 yıl.

Bununla beraber, CD4 hücre sayısı 200 hücre/mm3’ün altında tedaviye başlayan hastalar için çıkan tahmin daha karamsar, ki bu sonuç gelişmiş HIV testi ve erken tedavinin önemine dikkat çekiyor.

“Ortalama ömür beklentisi ile bireylerin tedaviye başlarken sahip oldukları CD4 sayısı arasında sıkı bir ilişki var.” Birleşik Krallık HIV Kohortu (UK CHIC) araştırmacıları bunu belirtiyor. “Bu sonuç, HIV ile enfekte olmuş kişilerin büyük oranda CD4 kaybı olmadan, erken dönemde tanı almalarının önemine işaret ediyor.”

Sonuçlara göre ayrıca, HIV hastalarının ortalama ömür beklentisinin bütün Birleşik Krallık nüfusunun ömür beklentisinden 13 yıl daha düşük olduğu ortaya çıktı. Ancak, araştırmacılar tarafından bildirilen ortalama yaşam beklentisi rakamları sadece tedaviye geç başlayan hastaları içeriyor. Bu grup hastalar için daha kötü bir tahmin sonucu elde edildi.

HIV artık kronik ve yönetilebilir bir durumdur ve doğru tedavi ve bakımla birçok hasta için hastalık sorunsuz seyreder. Birkaç araştırmada etkili bir HIV tedavisi döneminde ölümlere rastlanmış olsa da, az sayıda çalışma hastaların HIV ile yaşam beklenti sürelerini incelemiştir.

Araştırmacılar “Yaşam beklentisi tahminleri, hayatlarını daha iyi planlamak isteyen bireyler için, hizmet sağlayıcılar ve politikacılar için önem teşkil eder,” diyor. Bu sebeple, HIV tedavisine CD4 hücre sayıları 350 hücre/mm3’ün (Birleşik Krallık’ta antiretroviral tedaviye başlamak için bugün kullanılan eşik değer) altındayken başlayan hastaların ortalama yaşam ömürlerini tahmin etme amacıyla 1996 – 2008 yılları arasında toplanmış verileri kullandılar.

Araştırmada HIV taşıyan hastaların ömür beklentisiyle bütün ülke nüfusunun beklentisi karşılaştırıldı. Araştırmacılar ayrıca, tedaviye geç başlamanın hastalık seyir beklentisi üzerindeki etkisini hesapladı.

Çalışmaya 20 yaş ve üzeri 17.661 birey katıldı. Hastaların çoğunluğunu erkekler (u) ve beyazlar (X) oluştururken, ortalama yaş 37 idi. Toplamda hastaların B’si HIV tedavisine geç, yani CD4 hücre sayısı 200 hücre/mm3’ün altındayken başladı. Hastalar ortalama 5 yıl takip edildi ve 91.203 kişi-yıl takibin ardından toplam 1248 (%7) birey yaşamını yitirdi. Genel ölüm oranı 1000 kişi-yıl başına 13.7 olarak hesaplandı. Ancak, bu rakam 1996-99’da 1000 kişi-yıl başına 28.8 iken 2006-08 arasında 1000 yılda 9.5’e düştü. HIV tedavisindeki gelişmelerin bu düşüşte büyük oranda etkisi olmuştur.

Araştırmacılar 1996-99’da HIV tedavisi gören 20 yaşındaki bir bireyin ortalama 30 yıl daha yaşayacağını hesaplarken, yaşam beklentisi 2006-08 döneminde 46 yıla çıktı.

35 yaşındaki bir hasta için bu beklenti 1996-99’da 20 yıl ve 2006-08 döneminde 31 yıl oldu.

Buna karşın, yaşam tahmini cinsiyete göre değişiklik gösterdi: kadınlar için erkeklere kıyasla çok daha iyimser bir tablo çıktı. Toplamda, 20 yaşındaki bir hasta için yaşam beklentisi erkekler için ek bir 40 yıl iken, kadınlar için ek bir 50 yıl oldu.

HIV pozitif hastaların yaşam beklentileri genel nüfusa oranla önemli ölçüde kısa olarak belirlendi. 20 yaşındaki HIV negatif bir kadının 82 ve HIV negatif bir erkeğin 78 yaşına kadar yaşayacağı öngörüldü.

Genel nüfusta aynı cinsiyetle karşılaştırıldığında, HIV enfeksiyonuna karşı tedavi gören hastalarda, erkekler için 20 yaşındaki yaşam beklentisi 18.3 yıl daha az iken kadınlarda 11.4 yıl daha az olarak belirlendi.

Araştırmacıların dikkat çektiği bir noktaysa, sigara, uyuşturucu ve alkol kullanımının HIV taşıyıcıları arasında daha yaygın olması ve bunun sonucunda kardiyovasküler hastalıklar, kanser, karaciğer hastalıkları, intihar, aşırı doz ve yaralanmalara bağlı ölümlerin bu hastalarda daha fazla olması.

Ancak ilave araştırmalar HIV tedavisine erken başlayan hastalarda yaşam beklentisinin büyük ölçüde arttığını gösterdi. Güncel kılavuzlarda belirtilen seviyelerde tedaviye başlayan hastalarda beklenti normal düzeylere yaklaştı.

CD4 hücre sayısı 200 ile 350 hücre/mm3 arasındayken tedaviye başlayan hastaların ortalama yaşam beklentisi 75 yıl iken, bu rakam terapiye CD4 hücre sayısı 199 ile 100 hücre/mm3 arasındayken başlayan hastalarda 61 yıla düştü. CD4 hücre sayısı 100 hücre/mm3’ün altındayken tedaviye başlayan hastalar içinse rakam 58 yıl olarak hesaplandı.

Araştırmacılar tedaviye CD4 hücre sayısı 350 hücre/mm3’ün altına düşer düşmez başlanılmasının önemini vurguluyor.

Araştırmacıların vardığı sonuç: “Birleşik Krallık’ta HIV taşıyan hastaların yaşam beklentisi 1996 ile 2008 yılları arasında gözle görülür biçimde arttı ve şimdi daha gelişmiş ilaçlar ve erken tedaviyi öneren yeni kılavuzlar sayesinde daha fazla iyileştirmeler bekliyoruz. Düşük CD4 hücre sayısının yaşam beklentisi üzerindeki belirgin etkisinden anlıyoruz ki HIV enfeksiyonunu erken bir dönemde teşhis etmenin önemi büyük.”

Çeviri: Kahraman Gül

Kaynaklar

1) May M et al. Impact of late diagnosis and treatment on life expectancy in people with HIV-1: UK Collaborative HIV Cohort (UK CHIC) study. BMJ 343, doi: 10.1136/bmj.d6016, 2011

2) AIDSMAP