Skip to content Skip to footer

Bilimadamları enfekte olmuş kişilerin kanında yeni HIV baskılayıcı protein tanımladılar. Laboratuvar çalışmalarında, CXCL4 veya PF-4 olarak adlandırılan protein HIV’e bağlanmakta ve bu sayede HIV insan hücrelerine eklenememekte veya giremekte. Çalışma, Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Çalışma Milli Enstitüsü’nde Bağışıklık Laboratuvarı Viral Patojenesis Bölüm Başkanı Dr.Paolo Lusso tarafından yürütülmekte.

CXCL4, “chemokine”ler diye adlandırılan, bağışıklık hücrelerinin vücut içindeki hareketini düzenleyen molekül ailesine aittir.1990’lı yılların ortalarında, laboratuvar deneyleri sırasında HIV engelleyici olarak fonksiyon gerçekleştiren dört adet “chemokine” buldular. “Chemokine”ler T lenfositlerini, yani bağışıklık hücrelerini çeken molekiller olarak tanımlanabilir. CXCL4’ün yaptığı gibi bu “chemokine”ler de, enfekte olmuş kişilerde, HIV sağlık sorununun ilerleme hızında virüsün çoğalmasını düzenlemektedir.

Dr.Lusso’ya gore, CXCL4’ün HIV’in dış yüzeyine bağlandığı yer HIV baskılayıcı antikorlar ve ilaçlar’ın hedef aldığı ve hücreye bağlandığı bilinen savunmasız taraftan daha değişik görünmektedir. Doktorun ekibi, NIAID Aşı Araştırma Merkezi’ndeki digger bilimadamları ile birlikte, ileride potansiyel olarak HIV tedavisi veya aşısı geliştirmede rol oynayabilecek bu bağlantı bölgesinin atomik seviyedeki kristal yapısını tanımlamaya çalışmaktadır.

CXCL4, bir çok açıdan diğer dört HIV baskılayıcı “chemokine”lerden farklılık göstermekte. Diğer dört “chemokine”ler HIV enfeksiyonunu, hücreye bağlanma veya grime yolu olarak kullanılan iki hücre reseptörlerinden birini (CCR5 ve CXCR4) engelleyerek önlemekteyken, CXCL4 direkt virüs’ün dış yüzeyine bağlanmakta. Diğer “chemokine”ler HIV formlarına CCR5 veya CXCR4 reseptörlerini kullanarak bağlanırken, CXCL4, reseptör özelliklerinden bağımsız olarak geniş HIV şuş çeşitlerince neden olan enfeksiyonları bloklamakta ve onlara bağlanmaktadır. Sonuç olarak, diğer “chemokine”ler öncelikle bağşıklık hücreleri tarafından yapılmaktayken, CXCL4 pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri olan trombositlerce yapılmaktatir.

Dr.Lusso ve arkadaşları, CXCL4’lerin HIV sağlık sorunundaki rolünü ve “chemokine”in sadece laboratuvar çalışmalarında koruyucu etkiye sahip olmadığını ama aynı zamanda insanlar üzerinde de aynı etkiyi yarattığını daha iyi anlayabilecekleri ilave araştırmaların peşindeler.

Çeviri; Fatih Egelioğlu

Makale;

DJ Auerbach et al., Identification of the platelet-derived chemokine CXCL4/PF-4 as a broad-spectrum HıV-! Inhibitor. PNAS DOI: 10.1073/pnas.1207314109 (2012).

ARTICLE:
DJ Auerbach et al., Identification of the platelet-derived chemokine CXCL4/PF-4 as a broad-spectrum HIV-1 inhibitor. PNAS DOI: 10.1073/pnas.1207314109 (2012).

WHO:
Anthony S. Fauci, M.D., NIAID director and chief of the NIAID Laboratory of Immunoregulation; and Paolo Lusso, M.D., Ph.D., chief of the Section of Viral Pathogenesis in the NIAID Laboratory of Immunoregulation, are available for comment.

CONTACT:
To schedule interviews, please contact Laura Sivitz Leifman, (301) 402-1663, [email protected].