Skip to content Skip to footer

11 Şubat 2010 tarihinde Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürütmekte olduğu Ücretsiz (Pro Bono) Hukuk Hizmeti Ağı’nın üçüncü yılı değerlendirme toplantısına Hukuk Poliklinikleri Projesi Koordinatörü Cenk Soyer katıldı. Toplantı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Turgut Tarhanlı’nın yaptığı açılış konuşması ile başladı. İdil Elveriş’in ücretsiz hukuk hizmeti ağı ile ilgili değerlendirmesini ücretsiz hukuk hizmeti ağı üyesi ve bu ağın hizmetlerinden yararlanmakta olan Ruh Sağlığı’nda İnsan Hakları Girişimi (RUSİHAK)’nden Fatma Zengin Dağıdır’ın sunumu takip etti. Toplantı esnasında ve sonrasında yapılan görüşmelerde PYD Hukuk Poliklinikleri projesi benzeri bir projeyi yürütmeye başlayan RUSİHAK temsilcileri ile görüşüldü ve deneyim paylaşımı yapmak amaçlı bir toplantı ayarlandı.

Toplantı ağ bünyesinde ücretsiz hukuk hizmeti veren avukatlardan Betal Özay’ın değerlendirmeleri ile son erdi.