Skip to content Skip to footer

Enfeksiyon hastalıkları doktorlarına yönelik olan ileri düzey HIV kursu, Türkiye’den Ege Üniversitesi HIV/AIDS Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEHAUM) ile İngiltere’den HIV Training and Resource Initiative (HIVTRI) ve International HIV Partnership (IHIVP) işbirliği ile 1-3 Nisan 2011 tarihlerinde Ege Anemon Otel’de gerçekleştirildi. Kursa 29 farklı kurumdan 29 enfeksiyon uzmanı hekim ile 2 asistan katıldı.

EGEHAUM’dan Prof Dr. Deniz Gökengin yaptığı açılış konuşmasında, HIV tedavisinde çok hızlı gelişmeler olduğunu ve Türkiye’de pek çok sebepten ötürü bu gelişmelerin yeteri kadar hızlı bir şekilde takip edilemediğini belirtti

Bu kurs ile fazla sayıda hasta takibi yapan yabancı HIV doktorlarının deneyimlerinden yararlanılmasının ve tıptaki gelişmelere paralel bir tedavi yaklaşımının geliştirilmesinin amaçlandığını kaydeden Gökengin, kurs programının özellikle Türkiye’deki doktorların ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlandığını ifade etti.Türkiye’de son yıllarda sayıları artan ilaç dirençli hastaların tedavilerinde gerek direnç testlerine ulaşılabilirlik gerekse deneyim eksikliği sebebiyle sorunlar yaşandığını söyleyen Gökengin,  bu hastalar  için yurtdışından ilaç getirtmede karşılaşılan sorunlara da değindi.

İngiltere ve İspanya’dan gelen HIV doktorları antiretroviral terapinin gelişimi, direnç testleri ve yorumlanması, antiretroviral ilaçların erken ve geç toksik etkileri,  ilaç-ilaç etkileşimleri, ARV deneyimli hastalarda tedavi yönetimi,  HIV ve tüberkiloz ve bağışıklığın yeniden yapılanması gibi konularda sunumlar yaptılar. Türkiye’de  antiretroviral tedavideki fırsatlar ve gerçekler başlıklı oturumda Prof. Dr. Volkan Korten ve Prof Dr. Deniz Gökengin, katılımcılarla interaktif bir şekilde 80’li yıllardan günümüze Türkiye’de HIV tedavisinde yaşanılan sorunlar ve gelişmeleri tartıştılar. Bunların yanı sıra hastaların HIV tedavisine yaklaşımı ve enfeksiyon doktorlarının HIV tedavisinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin araştırma sonuçlarıyla ilgili sunumlar da gerçekleştirildi. Üç gün boyunca vaka tartışmaları yapılarak deneyimlerin paylaşımı ve bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

Katılımcıların memnuniyetlerini dile getirdikleri kapanış bölümünde, kurs çalışmalarının bundan sonra da devam ettirilmesi yönünde temenniler dile getirilirken, doktorların kendi vakalarının tartışabileceği bir yahoogroup kurulması kararlaştırıldı.

EGEHAUM’a, ilk sayısını geçtiğimiz Aralık ayından çıkarttığı HIV Tedavi Bülteni’nden sonra gerçekleştirdiği ileri düzey HIV kursu ile Türkiye’de HIV tedavisinin gelişimine bir katkı daha sağladığı için teşekkür ederiz.