Skip to content Skip to footer

22 Kasım 2011 tarihinde, İstanbul’da yapılan 1. Hasta İlişkileri Zirvesi, önemli sağlık kuruluşları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve düzenleyici Workshop dergisinin yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yenidünya düzeni gibi bir yaklaşımla, hekim-hasta ilişkileri de yeni bir döneme girmekte. Bunu fark eden Workshop dergisi, hekim-hasta ilişkilerini analiz ederken yeni bir aktör olan hasta dernekleri gerçeğinin altını çiziyor. Dergi, önümüzdeki dönemde daha faal ve daha etkili olacak olan hasta derneklerinin sağlık sistemindeki yerini sorguluyor. Davetli olan ilaç üreticileri, sağlık hizmeti sunucuları, hasta ve engelli dernekleri ve medya da hasta derneklerinin resimde nereye oturduğunu, ileride ne gibi bir rol üsteleneceğini tanımlamaya çalıştılar. Bu çerçevede bazı hasta derneklerinin kendi süreçlerini paylaşmasını ve süreçte ne gibi reel roller aldıklarını gördüler.

Hasta dernekleri arasından derneğimizin de seçilmesi ve farkındalık kampanyalarımızın sunumunun istendiği toplantıda, kısaca derneğimizi ve şimdiye kadar yaptıklarımızı paylaştık. Son derece dikkat çekici ve başarılı bulunan çalışmalarımız uzun süre alkışlandı ve tebrik edildi. Zirveden çıkan sonuçlardan biri de bizim gibi sivil toplum kuruluşlarından daha çokça ihtiyaç olduğu ve yeni derneklere teknik ve pratik yardımlarda bulunmamızın değerli ve önemli olduğu dile getirildi.