Skip to content Skip to footer

BİN YIL KALKINMA HEDEFLERİ

1. Hedef: Aşırı yoksulluk ve açlığı yok etmek       

 • 1990-2015 yılları arasında günlük geliri 1 doların altında olan insan sayısını yarı yarıya azaltmak
 • 1990-2015 yılları arasında açlık çeken insan sayısını yarı yarıya azaltmak

2. Hedef: Evrensel temel eğitimi sağlamak

 •  2015 yılına kadar, her yerde kız ve erkek çocukların eksiksiz bir ilköğretim dönemini tamamlayabilmelerini sağlamak

3. Hedef: Cinsiyet eşitliğini geliştirmek ve kadın etkinliğini artırmak

 • İlk ve orta öğretimde tercihen 2005 yılına kadar ve tüm seviyelerdeki öğretimde 2015 yılından geç olmamak üzere cinsiyet farkını ortadan kaldırmak

4. Hedef: Çocuk ölümünü azaltmak

 • 1990-2015 yılları arasında beş yaş altı ölüm oranını üçte iki azaltmak

5. Hedef: Anne sağlığını geliştirmek

 • 1990-2015 yılları arasında anne ölüm oranını dörtte üç azaltmak

6. Hedef: HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele

 • 2015 yılına kadar HIV/AIDS’in yayılmasını durdurmak ve geriletmeye başlatmak
 • 2015 yılına kadar sıtma ve diğer önemli hastalıkları durdurmak ve geriletmeye başlatmak

7. Hedef: Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak

 • Sürdürülebilir kalkınma ilkelerini ülke politikaları ve programlarıyla bütünleştirmek ve çevresel kaynakların kaybını geriletmek
 • 2015 yılına kadar sağlıklı içme suyundan sürekli olarak yararlanamayan insan oranını yarı yarıya azaltmak
 • 2020 yılına kadar en az yüz milyon gecekondu sakininin yaşamlarında kayda değer ilerleme sağlamak

8. Hedef: Kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirmek

 • Açık, kurallara bağlı, öngörülebilir, ayırım yapmayan bir ticari ve mali sistem geliştirmek.(hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde iyi yönetim, kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasını taahhüt etmeyi de içerir)
 • En az gelişmiş ülkelerin özel ihtiyaçlarını dikkate almak.(en az gelişmiş ülkelerin ihraç malları için gümrük vergisiz ve kotasız geçişi, HIPC ler için güçlendirilmiş borç yardım programı ve ikili resmi borçların silinmesini ve yoksulluğun azaltılması taahhüt edilen ülkeler için daha cömert bir resmi kalkınma desteğini içerir.)
 • Denize çıkışı olmayan ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinin özel ihtiyaçlarını dikkate almak.(Gelişmekte olan küçük ada devletlerinin sürdürülebilir kalkınma eylem programı doğrultusunda ve Genel Kurulun 22. özel oturumunun sonucu olarak)
 • Borçları uzun vadede sürdürülebilir kılmak amacıyla ulusal ve uluslar arası önlemler doğrultusunda kalkınmakta olan ülkelerin borç sorunlarıyla etraflı biçimde ilgilenmek
 • Gelişmekte olan ülkelerle işbirliği içinde, gençler için makul ve üretken iş bulmak için stratejiler geliştirmek ve uygulamak
 • İlaç sanayii ile işbirliği içinde, gelişmekte olan ülkelerde karşılanabilecek zorunlu ilaçların sağlanması
 • Özel sektörle işbirliği içinde, başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere, yeni teknolojilerden yararlanılmasını sağlamak.