Skip to content Skip to footer

Toplum Gönüllüleri Vakfı ve UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) işbirliğinde 22 Ekim tarihinde Alanya Pegasos Hotel’de gerçekleştirilen ve üreme sağlığı ve akran eğitimi projesinin bir ayağını oluşturan Eğitici Eğitmen Eğitimi’nde katılımcı 21 eğitmen adayına Pozitif Yaşam Derneği yönetim Kurulu üyesi Tekin Tutar tıbbi ve sosyal yönüyle HIV/AIDS konusunda bir eğitim verdi.

Tıbbın sağladığı imkanlarla HIV pozitif bireyler herkes kadar sağlıklı bir yaşam sürdürebilecek durumda iken, HIV ile yaşayanların toplumdaki önyargılar ve ayrımcılıklar sebebiyle yaşamlarını sürdürmekte zorluk çektiklerinin altı çizen Tutar, HIV ile yaşayan kişilerin eksik ve yanlış bilgiler sebebiyle işlerinde, sosyal çevrelerinde ve hatta maalesef sağlık kurumlarında ayrımcılığa ve kötü muameleye maruz kaldığı örnekleri paylaştı. Yine maalesef test olmanın önündeki engeller ve bilgisizlik sebebiyle hala pek çok HIV pozitifin ileri AIDS evresinde tanı alarak, bu hastaların tedavi sürecinde zor bir dönem geçirdiği hatta bazen fırsatçı enfeksiyonlar sebebiyle hayatlarını kaybettikleri ifade edilmiştir.

Katılımcılar oturum sonunda HIV/AIDS’in gerek tıbbi boyutuna gerek ise HIV ile yaşayan kişilerin uğradıkları ayrımcılıklarla ilgili pek çok yeni bilgiler edindiklerini ve bu konuda PYD ile işbirliği içinde çalışmak istediklerini ifade ettiler.