Skip to content Skip to footer

Ülkemizin de komşusu durumunda olan Doğu Avrupa bölgesi, dünyadaki en hızlı büyüyen HIV epidemisini yaşamaktadır. 2001 yılında bu bölgede 250.000 yeni enfeksiyonun ortaya çıktığı tahmin edilmekteydi. Türkiye’nin genç nüfus yapısı, düşük eğitim düzeyi, halkın bilinçli olmaması, yetersiz sağlık bakım sistemi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV/AIDS karşısında savunmasızlığı oldukça artıran başlıca faktörlerdir.

Türkiye’de ilk AIDS vakası 1985 yılında teşhis edilmiştir.  Rapor edilen HIV pozitif ve AIDS vakalarının toplam sayısı Ekim, 1985– Aralık, 2008 tarihleri arasındaki dönemde 3175’e ulaşmıştır.  Bu rakam, 682 AIDS vakasını ve 2493 HIV taşıyıcısını içine almaktadır. Sürveyans sistemindeki ve sağlık bilgi ağındaki sorunlara bağlı olarak, resmi rakamlar vakaların gerçek sayısını yansıtmamaktadır.

Tablo 1: Türkiye’de bildirilen AIDS vaka ve HIV taşıyıcılarının yıllara göre dağılımı (01 Ekim 1985 – 31 Haziran 2008)

Tablo 2: T ürkiye’de bildirilen ADIS vaka ve HIV taşıyıcılarının yaş ve cinsiyete göre dağılımı

Tablo 3: Olası bulaşma yoluna göre AIDS vaka ve HIV taşıyıcıları dağılımı

Tablo 4: AIDS vaka ve taşıyıcıları sürekli yaşadığı yere göre dağılımı

Veriler için tıklayınız